Práca pre EÚ – Prečo Európsky parlament? 

Sme nadnárodná, viacjazyčná a multikultúrna organizácia so zamestnancami z celej Európy. Ako zamestnanec Európskeho parlamentu sa môžete tešiť na zaujímavé a rôznorodé pracovné príležitosti v jedinečnej organizácii a pracovnom prostredí v srdci EÚ.

  • Na podporu svojej hlavnej činnosti (poskytovať najlepšie možné služby poslancom Európskeho parlamentu a občanom) sa Parlament čoraz viac zameriava na projekty a inovácie. Ako dynamická organizácia sa neprestajne snažíme nachádzať nové, lepšie spôsoby práce.

    Väčšina tímov pracuje každý deň v jednom alebo dvoch hlavných jazykoch, ale Parlament vo svojej politickej práci podporuje viacjazyčnosť a jeho zamestnanci majú možnosť naučiť sa ďalšie jazyky EÚ.

    Personál Parlamentu pracuje v moderných budovách s infraštruktúrou adaptovanou na rôzne formy práce. K nim patria aj vlastné zariadenia vynikajúcej kvality (napríklad športové strediská).

atyourservice_home_large    
 

Ako sa prihlásiť

Parlamente zamestnáva približne 8 000 úradníkov a ďalších zamestnancov v celej Európe. Prečítajte si, ako sa stať úradníkom EÚ, alebo ako sa v EÚ zamestnať iným spôsobom.