Evropska državljanska pobuda 

Od 1. aprila 2012 bo državljanom EU na voljo novo orodje za sodelovanje pri oblikovanju politike EU. Z državljansko pobudo, ki jo je uvedla Lizbonska pogodba, bo lahko milijon državljanov iz najmanj četrtine držav članic EU od Evropske komisije zahteval, da oblikuje zakonodajni predlog s področja, ki je v njeni pristojnosti. Organizatorji državljanske pobude, t. j. odbor državljanov, ki ga sestavlja vsaj 7 državljanov EU, ki prebivajo v vsaj 7 različnih državah članicah, bodo imeli na voljo eno leto, da zberejo potrebno podporo. Podpise morajo potrditi pristojni organi v vsaki državi članici. Organizatorji uspešne pobude bodo sodelovali na predstavitivi v organizaciji Evropskega parlamenta. Komisija bo imela tri mesece časa, da preuči pobudo in se odloči, kako bo ukrepala.

Postopek

Zberite 1 milijon podpisov in pozovite EU, naj sprejme nov zakonski akt – to možnost ima vsak državljan EU. Zveni zapleteno? Sploh ni. Svojo pobudo lahko zlahka predstavite v sedmih korakih.
Ne pozabite – pobuda mora zadevati vprašanje, ki je povezano z EU in spada med pristojnosti Evropske komisije. Ne morete denimo zahtevati spremembe Pogodb EU. Poleg tega predlog ne sme biti zlonameren, neresen ali povzročati nevšečnosti.
Niste prepričani, ali vaše vprašanje spada med pristojnosti Komisije? Brez skrbi. Komisija vam bo to povedala, še preden boste začeli zbirati podpise.

Korak št. 1 - Ustanovite odbor državljanov!

Sestavljati ga mora vsaj sedem ljudi iz sedmih različnih držav članic.
Ne pozabite – člani odbora morajo biti državljani EU, stari vsaj 18 let (v Avstriji 16 let). Med njimi ne sme biti poslancev Evropskega parlamenta.
Odbora ne more ustanoviti organizacija, čeprav ta lahko podpre vašo pobudo. Ce želite izvedeti več o tem, preberite uredbo (člen 8).

Korak št. 2 - Registrirajte pobudo!

Nato počakajte, da vam Evropska komisija prižge zeleno luč.
Pobudo lahko registrirate v kateremkoli od 24 uradnih jezikov EU Najprej pripravite nekaj osnovnih informacij: naslov pobude, kratek povzetek teme, sklicevanje na Pogodbe EU, kontaktne podatke vašega odbora državljanov.
Evropska komisija vam bo v roku dveh mesecev sporočila, ali pobuda izpolnjuje osnovne pogoje za nadaljnjo obravnavo. Pobuda se objavi v spletnem registru.
Če želite več informacij, preberite uredbo (člen 10)

Korak št. 3 - Začnite zbirati podpise.

Lahko jih zbirate v pisni ali elektronski obliki. Evropska komisija bo zagotovila brezplačno odprtokodno programsko opremo za spletno zbiranje podpisov.
V različnih državah članicah EU boste morda morali poleg podpisov zbirati še različne podatke (npr. ime, naslov, državljanstvo).
Preverite zahteve v različnih državah članicah!
Ni dovolj, da zbirate podpise le v eni državi; zbirati jih morate v vsaj četrtini držav članic EU. Ker je v EU trenutno 27 držav članic, morate torej podpise zbirati v vsaj sedmih državah.
V vsaki državi članici EU morate zbrati minimalno število podpisov. Izračun je preprost ... Formula:
Število poslancev EP iz posamezne države pomnožite s 750 (stran 10 uredbe).

Korak št. 4 - Ste zbrali 1 milijon podpisov? Čestitamo!

Potem podpise predložite vsaki zadevni državi članici EU. Njihova naloga je, da preverijo veljavnost zbranih podpisov. Vsaka država članica vam bo izdala potrdilo o veljavnosti podpisov.
Če želite več informacij, preberite uredbo (člen 18)

Korak št. 5 - So bili podpisi preverjeni? So veljavni? Posredujte jih Evropski komisiji.

Poleg tega morate razkriti informacije o morebitni podpori ali financiranju, ki ste ju prejeli za vašo pobudo. Komisija bo vse te informacije objavila na svojem spletišču.
Če želite več informacij, preberite uredbo (člen 19)

Korak št. 6 - Beseda je vaša!

Svojo pobudo boste predstavili Evropski komisiji in na javni obravnavi v Evropskem parlamentu.
Več o javnih obravnavah v Evropskem parlamentu

Korak št. 7 - Opravljeno!

Evropska komisija vas bo obvestila o nadaljnjem poteku dogodkov. Obvestila vas bo o ukrepih, ki jih
namerava sprejeti. Poskrbela bo, da bo postopek pregleden. Vse informacije o vaši pobudi bodo
objavljene. Evropska komisija lahko predlaga nov zakonodajni akt ter ga posreduje Evropskemu
parlamentu in Svetu EU v odobritev.

Število potrebnih podpisov na državo 

 • Avstrija 
  13.395 
 • Belgija 
  14.805 
 • Bolgarija 
  11.985 
 • Hrvaška 
  8.460 
 • Ciper 
  4.230 
 • Češka 
  14.805 
 • Danska 
  9.870 
 • Estonija 
  4.935 
 • Finska 
  9.870 
 • Francija 
  55.695 
 • Nemčija 
  67.680 
 • Grčija 
  14.805 
 • Madžarska 
  14.805 
 • Irska 
  9.165 
 • Italija 
  53.580 
 • Latvija 
  5.640 
 • Litva 
  7.755 
 • Luksemburg 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Nizozemska 
  20.445 
 • Poljska 
  36.660 
 • Portugalska 
  14.805 
 • Romunija 
  23.265 
 • Slovaška 
  9.870 
 • Slovenija 
  5.640 
 • Španija 
  41.595 
 • Švedska 
  14.805 

Najpomembnejše številke 

 • 1 pobuda 

   
 • 1 javna predstavitev 

   
 • 2 meseca za Komisijo, da se odloči, ali bo pobudo sprejela 

   
 • 3 mesece za preverjanje 

   
 • 3 leta - čas, po katerem bo Komisija 

   
 • 7 držav ali več mora prispevati podpise 

   
 • 7 članov odbora 

   
 • 12 mesecev za zbiranje podpisov 

   
 • 18 mesecev za podpis 

   
 • 24 jezikov 

   
 • 27 držav članic 

   
 • 1.000.000 podpisov 

   

Contact: