Pobude evropskih državljanov 

Ali imate konkretne zamisli za izboljšanje delovanja EU? Pobuda evropskih državljanov je orodje, uvedeno z Lizbonsko pogodbo, ki ljudem omogoča, da Evropsko komisijo pozovejo, naj predlaga zakonodajo ali druge ukrepe na področjih, ki so v njeni pristojnosti.

Stopite skupaj s prebivalci drugih držav EU in poiščite podporo za svoje predloge. Če bo vaše ideje podprlo dovolj ljudi po vsej EU, se boste lahko pogovorili z Evropsko komisijo in svoje ideje predstavili v Evropskem parlamentu, preden se Komisija odloči, kako ukrepati.

Med organizatorji pobude mora biti vsaj sedem državljanov EU s prebivališčem v vsaj sedmih državah članicah. Na voljo imajo eno leto, v katerem morajo zbrati podporo milijona ljudi iz vsaj sedmih držav članic. V vsaki državi EU mora pobuda zbrati minimalno število podpisnikov.

Podpisi se lahko zbirajo na papirju ali na spletu, morajo pa jih overiti pristojni organi v posameznih državah članicah.

Ko pobuda doseže zahtevani prag, bodo organizatorji povabljeni v Evropski parlament, da predstavijo svoje zamisli. Nato se lahko Parlament odloči za nadaljnjo razpravo in sprejme resolucijo o teh zamislih.

Komisija ima na voljo šest mesecev, da preuči uspešne pobude in odloči, kako bo ukrepala. Evropski parlament lahko oceni ukrepe Komisije.

Več informacij je na voljo na spletišču za evropske državljanske pobude. Tam najdete podrobna pojasnila o ukrepih, ki jih morajo sprejeti organizatorji, in zbirko podatkov o tekočih in zaključenih pobudah.


Več informacij:

Regulativni okvir

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_sl