Koordinator Evropskega parlamenta za otrokove pravice 

Koordinator v skladu z načelom otrokovih koristi skrbi za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic v vseh politikah in zakonodaji EU. Prizadeva si tudi usmerjati osebe, ki se spoprijemajo s starševsko ugrabitvijo otrok in drugimi čezmejnimi družinskimi spori, se zavzema za tesnejše sodelovanje s pravosodnimi in upravnimi organi ter spodbuja mediacijo v čezmejnih družinskih zadevah.

Sedanja koordinatorka za otrokove pravice je podpredsednica Parlamenta Ewa Kopacz, ki je bila imenovana julija 2019.

Naloga koordinatorja za otrokove pravice je, da:

  • deluje kot osrednja kontaktna točka za spremljanje in dejavno spodbujanje otrokovih pravic v politikah EU ter zagotavlja skladnost in prepoznavnost ukrepov Parlamenta na tem področju;
  • spodbuja čezmejno mediacijo v mednarodnih družinskih sporih;
  • deluje kot osrednja informacijska točka za državljane EU pri mednarodnih starševskih ugrabitvah otrok ali drugih čezmejnih družinskih sporih.
    

Čezmejni družinski spori - za starše

Če je vašega otroka ugrabil drugi starš, če vas skrbi, da bi se to zgodilo, ali če ste v čezmejnem sporu glede pravic do varstva in vzgoje ter pravice do stikov z otrokom, vas lahko koordinatorka usmerja z zagotavljanjem informacij in podpore glede vaših možnosti za ureditev razmer.

    

Čezmejni družinski spori - za strokovnjake

Koordinatorka se zavzema za tesnejše sodelovanje in medsebojno zaupanje med državami EU na področju čezmejnega družinskega prava ter si prizadeva za sporazumno rešitev, kadar pride do čezmejnega družinskega spora, vključno z mediacijo. Koordinatorka meni, da je dostop do strokovnih nasvetov in pomoči ključen za osebe, udeležene v takih primerih, zato aktivno sodeluje s strokovnjaki, da bi spodbudila razvoj mrež strokovnjakov EU.

    

Pravice otrok

Evropski parlament dejavno spodbuja razvoj in varstvo otrokovih pravic v Evropi. Koordinatorka sodeluje s poslanci Evropskega parlamenta, da bi zagotovila, da Parlament pri svojem delu spoštuje, varuje in spodbuja otrokove pravice.

    

Najnovejše informacije

Najnovejše informacije o otrokovih pravicah v EU in dejavnostih koordinatorke Evropskega parlamenta.

V preteklosti se je položaj koordinatorja, ki je bil ustanovljen leta 1987 na pobudo lorda Plumba, takratnega predsednika Evropskega parlamenta, imenoval mediator za mednarodne starševske ugrabitve otrok. Dosedanje mediatorke so bile Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) in Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

V tistem času so države EU na področju družinskega prava med seboj sodelovale bolj malo ali pa sploh nič. Uvedba položaja mediatorja je bila pragmatična rešitev za vse več zahtev, ki so jih poslanci Evropskega parlamenta prejemali od oseb, ki so se spoprijemale s čezmejnimi ugrabitvami otrok ali s težavami glede stikov. Vloga mediatorja se je skozi leta razvila. Aprila 2018 se je pod vodstvom Elisabeth Morin-Chartier položaj preimenoval v koordinatorja Evropskega parlamenta za otrokove pravice, saj so se pooblastila, dodeljena temu položaju, razvila in zdaj vključujejo tudi otrokove pravice.

Varstvo in spodbujanje otrokovih pravic je izrecen cilj Evropske unije, določen v členu 3 Lizbonske pogodbe, Listina EU o temeljnih pravicah pa prav tako določa, da morajo evropske institucije in države EU zagotavljati varstvo otrokovih pravic pri izvajanju prava Unije.