European elections     
 

Evropske volitve, 

26. maj 2019 

Na naslednjih evropskih volitvah, ki bodo potekale od 23. do 26. maja 2019, bodo imeli vsi odrasli državljani EU možnost izbrati, kdo jih bo zastopal v Evropskem parlamentu. Glasujte in pomagajte oblikovati prihodnost Evrope!

Zadnje evropske volitve leta 2014 so bile največje istočasne nadnacionalne volitve doslej. Tokratne bodo še pomembnejše. Ko boste oddali svoj glas, boste odločali o tem, kakšna bo Evropa v prihodnjih letih.

Evropske volitve maja 2019 bodo neposredno vplivale na vaše življenje. Odločali boste o tem, kako se bo Evropa v prihodnjih letih odzivala na vaše pomisleke glede delovnih mest, gospodarstva, varnosti, migracij in podnebnih sprememb.

Evropa pripada vsem nam in vse te odločitve moramo sprejeti skupaj. Zato je pomembno, da ne glasujete le vi, temveč tudi vaša družina, prijatelji, sosedi in sodelavci. Ko volimo vsi, je to dobro za vse nas.

 

Kako glasujete

Obstaja nekaj skupnih pravil glede volitev, vendar so med državami tudi razlike, na primer glede možnosti glasovanja po pošti ali iz tujine.

Podrobnosti, na primer o tem, kdo so kandidati in kje bo vaše lokalno volišče, bodo objavljene postopoma. Najnovejše podatke ima volilni organ v vaši državi.

Če živite v drugi državi EU, lahko glasujete za kandidata v tej državi. Morda pa vaša država izvora dovoljuje glasovanje iz tujine; v tem primeru lahko verjetno glasujete tam namesto v državi, kjer živite. To možnost preverite pri svojem veleposlaništvu. Seveda lahko glasujete le enkrat. Glasujete torej bodisi v svoji matični državi bodisi v državi, kamor ste se preselili, ne pa v obeh.

Evropo moramo spremeniti in jo narediti učinkovitejšo, tako da se odzovemo na skrbi državljanov in izhajamo iz tega, kar smo že dosegli.

predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani

     

Naredite korak več

Naredite lahko več kot le glasujete. Če boste h glasovanju spodbudili še druge, bo vaš prispevek k prihodnji usmeritvi EU toliko večji.

Prijavite se in sodelujte pri spodbujanju demokracije .

     

Evropske volitve

Kako potekajo volitve v Evropski parlament in kako lahko volite  doma ali v tujini.

     

Naše gradivo za medije

Če ste novinar in pišete o volitvah, lahko vse, kar potrebujete, poiščete v našem gradivu za medije .

     

Zakaj je pomembno glasovati na evropskih volitvah?

Evropski parlament je v zadnjih letih veliko prispeval k izboljšanju različnih vidikov vašega življenja. Delo bo treba nadaljevati v naslednjem mandatu. Oglejte si ta pregled  in razloge, ki se vam zdijo najpomembnejši, delite s svojimi prijatelji.

EU je dejavna na številnih področjih, od krepitve trgovine do varstva potrošnikov in spodbujanja raziskav. Te dejavnosti spreminjajo vaše mesto in regijo. Spoznajte, kakšne koristi imate od EU .

Kako me poslanci Evropskega parlamenta zastopajo?

Na Evropskih volitvah izbirate kandidata, ki vas bo zastopal kot poslanec Evropskega parlamenta in branil vaše interese v EU. Poslanci Evropskega parlamenta lahko oblikujejo in sprejemajo novo zakonodajo, glasujejo tudi o novih trgovinskih sporazumih, nadzirajo institucije EU in porabo vašega davkoplačevalskega denar ter začnejo preiskave o konkretnih vprašanjih.

Podrobno o evropskih volitvah

Evropski državljani vsakih pet let izberejo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu, neposredno izvoljeni instituciji, ki zastopa interese državljanov v procesu sprejemanja odločitev v EU. Praksa glasovanja se od države do države razlikuje, a je mogoče kljub temu najti skupne elemente. Spodaj je kratek pregled, kako državljani izvolijo poslance Evropskega parlamenta.

Koliko poslancev je izvoljenih iz posamezne države?

Razdelitev sedežev je določena v evropskih pogodbah. Pri njej se upošteva število prebivalcev v posamezni državi, pri čemer pa manjše države dobijo več sedežev, kot če bi veljala stroga proporcionalnost. Trenutno je razpon števila poslancev od šest za Malto, Luksemburg in Ciper pa do 96 za Nemčijo.

Volilni sistem

V skladu s pravili se pri volitvah poslancev uporablja določena oblika proporcionalne zastopanosti. S tem sistemom se zagotovi, da v primeru, ko stranka prejme 20 % glasov na volitvah, dobi tudi približno 20 % sedežev, za katere se poteguje. Zato imajo tako večje kot manjše politične stranke možnost, da pošljejo svoje predstavnike v Evropski parlament.

Države lahko svobodno odločajo o številnih drugih pomembnih vidikih volilnega postopka. Nekatere denimo svoje ozemlje razdelijo v regionalna volilna okrožja, druge pa uporabljajo eno samo volilno okrožje.

Dnevi glasovanja

Tradicija glasovanja se v različnih državah EU razlikuje in vsaka od njih se lahko v štiridnevnem okviru od četrtka (na ta dan običajno potekajo volitve na Nizozemskem) do nedelje (na ta dan potekajo volitve v večini držav) odloči za dan volitev.

Kdo kandidira na volitvah?

Na volitvah se potegujejo nacionalne politične stranke, vendar se večina poslancev, potem ko so izvoljeni, odloči pridružiti nadnacionalnim političnim skupinam. Večina nacionalnih strank je povezanih z vseevropskimi političnimi strankami (več informacij je na voljo spodaj), zato je eno najpomembnejših vprašanj na volilno noč, katera od evropskih skupin bo imela v naslednjem zakonodajnem obdobju največji vpliv.

Beseda pri imenovanju predsednika Komisije

Glavne evropske politične stranke so na volitvah leta 2014 prvič imenovale svoje kandidate za predsednika Evropske komisije, izvršne veje EU. Kandidat Evropske ljudske stranke je, potem ko je pridobil podporo večine v novoizvoljenem Parlamentu, zasedel položaj predsednika Komisije.

Tako so državljani z glasovanjem na evropskih volitvah izbrali, kdo naj vodi predlaganje in izvajanje politik EU.

Po pričakovanjih bodo evropske politične stranke predlagale vodilne kandidate tudi za volitve leta 2019.

Evropske politične stranke

Politično stranko na evropski ravni sestavljajo nacionalne stranke in posamezniki, zastopana pa je v več državah članicah. Na evropskih volitvah se potegujejo nacionalne stranke, ki pa so pogosto povezane z evropskimi političnimi strankami ter se po volitvah tudi pridružijo politični skupini v Evropskem parlamentu, ki jo sestavljajo podobno misleče stranke iz njihove politične družine.