Anketa o prihodnosti Evrope 

V letu, ki ga je zaznamovala pandemija koronavirusa, so evropski državljani ocenili, da je Evropska unija najboljši odgovor na sedanje izzive in jamstvo za prihodnost.

Novi posebni Eurobarometer, objavljen pred podpisom skupne izjave predsednikov Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije, je posvečen konferenci o prihodnosti Evrope, izmeril pa naj bi javno mnenje o tem procesu in opredelil teme, ki bi jih bilo treba obravnavati. Konferenca naj bi postala nov javni forum za odprto, vključujočo, pregledno in strukturirano razpravo z Evropejci o vprašanjih, ki so pomembna in vplivajo na njihov vsakdanjik. Raziskavo javnega mnenja, ki jo je novembra in decembra 2020 izvedlo podjetje Kantar, sta skupaj naročila Evropski parlament in Evropska komisija.

Konferenca o prihodnosti Evrope
Kar tri četrtine Evropejcev ocenjuje, da bo imela konferenca o prihodnosti Evrope pozitiven vpliv na demokracijo v Uniji: 76 % jih meni, da bo prinesla korenit napredek za demokracijo, s to oceno pa se strinja jasna večina v vseh državah članicah EU.

Glas državljanov v EU
Velika večina Evropejcev (92 %) v vseh državah članicah zahteva, da se glasovi državljanov bolj upoštevajo pri sprejemanju odločitev o prihodnosti Evrope.

Čeprav glasovanje na evropskih volitvah še vedno velja za najučinkovitejši način, da posredujejo svoje mnenje odločevalcem na ravni EU (55 % vprašanih), državljani odločno podpirajo idejo, da bi bili bolj vključeni v odločitve o prihodnosti Evrope.

45 % Evropejcev je Uniji precej naklonjenih, vendar ne takšni, kot je zdaj.

Prihodnost Evrope
Šest od desetih državljanov se strinja s trditvijo, da so zaradi pandemije koronavirusa začeli razmišljati o prihodnosti Evrope, 39 % pa se jih ne.

Prednosti in izzivi
Evropejci menijo, da sta glavni prednosti Evropske unije spoštovanje demokracije, človekovih pravic in pravne države (32 %) ter njen gospodarski, industrijski in trgovinski vpliv (30 %).

Po mnenju 45 % Evropejcev so podnebne spremembe glavni svetovni izziv, ki bo vplival na prihodnost EU. Na drugem in tretjem mestu sta s podobnim deležem terorizem (38 %) in zdravstvena tveganja (37 %).