Evropski varuh človekovih pravic 

Če niste zadovoljni z načinom obravnave v institucijah EU, vam morda lahko pomaga evropski varuh človekovih pravic.

Varuh preiskuje pritožbe o nepravilnostih v institucijah in organih Evropske unije, vključno z Evropsko komisijo, Svetom EU, Evropskim parlamentom, Odborom regij, Ekonomsko-socialnim odborom in vsemi agencijami EU. Le Sodišče, Splošno sodišče in Sodišče za uslužbence v svoji sodni vlogi ne spadajo pod njegovo pristojnost. Varuh ponavadi opravlja preiskave na podlagi pritožb, vendar lahko začne preiskovati tudi na lastno pobudo.

Pisarna Evropskega varuha človekovih pravic je v zgradbi Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Contact: