Peticije 

Ena od temeljnih pravic evropskih državljanov: vsi državljani, tako posamezniki kot skupine, lahko kadarkoli izkoristijo svojo pravico, da Evropskemu parlamentu izročijo peticijo, in sicer skladno s členom 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Vsi državljani Evropske unije ali prebivalci države članice, imajo pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi naslovijo na Evropski parlament peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja Evropske unije in ki jih neposredno zadevajo. To pravico do peticije, ki jo zagotavlja Pogodba, lahko uporabijo tudi vsa podjetja, organizacije ali združenja s statutarnim sedežem v Evropski uniji

Peticija je lahko v obliki pritožbe ali zahteve, govori pa lahko o zadevah v javnem ali zasebnem interesu.

Peticija lahko predstavlja posamezno zahtevo, pritožbo ali opombo o izvajanju zakonodaje EU, ali poziv Evropskemu parlamentu, naj sprejme stališče o določeni zadevi. Tovrstne peticije dajejo Evropskemu parlamentu možnost, da opozori na kakršne koli kršitve pravic evropskih državljanov s strani države članice, lokalnih oblasti ali druge institucije.

Odbor za peticije

Odbor za peticije sestavlja 35 poslancev, vodijo pa ga predsednik in 4 podpredsedniki.