Nagrade 

Sprejemanje zakonodaje ni edina dejavnost Evropskega parlamenta. Parlament rad tudi podpira, kar je dobro. Vsako leto tako podeli štiri nagrade v priznanje odličnosti na področju človekovih pravic, filma, mladinskih projektov in dobrega državljanstva. To je priložnost, da Parlament usmeri pozornost na tiste ljudi in organizacije, ki trdo delajo za to, da bi bil naš svet malce boljši, in ki spodbujajo druge, da se zgledujejo po njihovem vzoru.

 • Nagrada državljan Evrope – nagrada za izjemne dosežke. 

  Evropski parlament vsako leto podeli nagrado državljan Evrope. Ta nagrada se podeljuje za posebne dosežke na naslednjih področjih:

  • projekti, ki spodbujajo boljše medsebojno razumevanje in tesnejše povezovanje med državljani držav članic ali krepijo čezmejno ali transnacionalno sodelovanje znotraj Evropske unije;
  • projekti, ki vključujejo dolgoročno, čezmejno ali transnacionalno kulturno sodelovanje, s katerim se krepi evropski duh;
  • projekti, povezani s tekočim evropskim letom (če je relevantno); 
  • projekti, ki so konkreten izraz vrednot, zapisanih v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

  Za nagrado državljan Evrope lahko s projekti, ki so jih izvedli, kandidirajo državljani, skupine, združenja ali organizacije, lahko pa tudi predlagajo enega državljana, skupino, združenje ali organizacijo.

  Kandidate lahko predlagajo tudi poslanci Evropskega parlamenta – vsak poslanec lahko predlaga po enega kandidata na leto.

  Rekordno število prijav za nagrado državljan Evrope 2020

  Prijavilo se je 266 projektov iz vseh držav članic, ki pokrivajo različne teme, kot so varstvo okolja, boj proti dezinformacijam ali boj proti koronavirusu.

  Vsem kandidatom, ki so se prijavili ali so bili imenovani, se zahvaljujemo, da so nam predstavili svoje projekte.

  Nacionalne žirije bodo vse prijave ocenile in vsaka bo izbrala največ pet projektov ter jih poslala odboru za podelitev nagrade, ta pa bo odločil o zmagovalcih (po eden iz vsake države).

  Na tem spletnem mestu bomo sproti objavljali naslednje korake v izbirnem postopku. Spremljajte nas in ostanite obveščeni!

  Več informacij:

    
 • Nagrada Saharova za svobodo misli 

  Nagrada Saharova se podeli za posebne dosežke na enem izmed naslednjih področij:

  • varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti pravice do svobodnega izražanja,
  • varstvo pravic manjšin,
  • spoštovanje mednarodnega prava,
  • razvoj demokracije in uveljavitev načela pravne države.
     
  • Evropska mladinska nagrada Karla Velikega – za vse zelo motivirane mlade Evropejce 

   Cilj evropske mladinske nagrade Karla Velikega je spodbujati mlade k razvoju evropske zavesti in sodelovanju pri projektih evropskega vključevanja. Nagrada se podeljuje za projekte mladih, ki spodbujajo razumevanje, krepijo razvoj skupnega občutka evropske identitete in ponazarjajo praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

   Nagrado skupaj podeljujeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna, pri čemer najboljši projekt prejme 5000 EUR, drugi najboljši 3000 EUR in tretji najboljši 2000 EUR. Trije dobitniki imajo tudi možnost obiskati Evropski parlament (v Bruslju ali Strasbourgu), predstavniki vseh 28 izbranih nacionalnih projektov pa prejmejo povabilo na štiridnevni izlet v nemški Aachen.

   Nagrade za tri najboljše projekte bosta podelila predsednik Evropskega parlamenta in predstavnik Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna.

     
  • Nagrada LUX – podpora kulturi in evropski identiteti 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.