Dialog z verskimi in nekonfesionalnimi organizacijami (Člen 17 PDEU) 

V današnji raznoliki Evropi številne različne cerkve, religije in filozofske organizacije pomembno prispevajo k družbi. Institucije Evropske unije so zavezane odprtemu dialogu s temi verskimi in nekonfesionalnimi organizacijami, Evropski parlament pa dejavno sodeluje z njimi v zvezi s politikami EU.

Ozadje

Člen 17 Pogodbe o delovanju EU (PDEU), ki je bil uveden z Lizbonsko pogodbo, prvič določa pravno podlago za odprt, pregleden in reden dialog med institucijami EU ter cerkvami, verskimi združenji in svetovnonazorskimi in nekonfesionalnimi organizacijami. Glasi se:

  1. „Unija spoštuje status, ki ga cerkve in verska združenja ali skupnosti uživajo v državah članicah po nacionalnem pravu, in ne posega vanj.
  2. Enako Unija spoštuje status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij po nacionalnem pravu.
  3. Unija tem cerkvam in organizacijam priznava njihovo identiteto in poseben prispevek ter z njimi vzdržuje odprt, pregleden in reden dialog.“

Prva dva odstavka člena določata, da je treba zaščititi posebni status cerkva in verskih združenj ali skupnosti po nacionalnem pravu ter primerljivi status svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij. Tretji odstavek pa poziva institucije EU, naj s temi cerkvami in organizacijami vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Dialog med Evropskim parlamentom ter cerkvami in svetovnonazorskimi organizacijami je izjemno pomemben dejavnik pri približevanju Parlamenta državljanom, ki so nas izvolili. Zato sem zelo počaščena, da mi je predsednik Parlamenta Antonio Tajani zaupal njegovo vodenje.

Evropski projekt bo podporo državljanov ohranil samo, če bo ostal v stiku z resničnostjo. Cerkve in verske skupine so še kako pomemben del tega vsakdana, del tkiva naših skupnosti po večjih in manjših mestih, vaseh ter podeželju v naših 28 državah članicah.

Dialog Evropske unije z verskimi skupinami je bil zelo zavestno določen s členom 17 Lizbonske pogodbe. To pošilja jasno sporočilo, da je Evropska unija veliko več, kot pa zgolj gospodarska organizacija; njeno bistvo so ljudje, ki se skupaj trudijo za svoje dostojanstvo in skupno dobro. Pri oblikovanju politik in zakonodaje Evropske unije je ključnega pomena, da upoštevamo vse človeške razsežnosti – ne samo gospodarsko, temveč tudi družbeno in celo duhovno.

Pristno človekovo dostojanstvo mora biti pri odločanju v Evropski uniji postavljeno v središče in trdno sem prepričana, da lahko cerkve in svetovnonazorske organizacije, ki se že stoletja posvečajo razmišljanju o človeški usodi, znatno prispevajo k temu procesu. “

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018