Medijski kanali, ki pokrivajo parlamente 

V večini držav EU televizijski in internetni kanali oddajajo programe o parlamentarnih dejavnostih. Nekateri predvajajo samo novice in poročila o dejavnostih državnih parlamentov, drugi pa zaradi dolgoletnega plodovitega sodelovanja poročajo tudi o dejavnostih in razpravah Evropskega parlamenta.

Producenti nekaterih kanalov so državni parlamenti, zato so strogo parlamentarni. Producenti drugih kanalov pa so državne radiotelevizije, ki parlamentarne dejavnosti pokrivajo v sklopu svojih programov.

Slovenija

Radiotelevizija Slovenija (skrajšano RTV Slovenija) je edina javna, neprofitna radiotelevizijska organizacija v Sloveniji. Deluje kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, saj opravlja javno službo z namenom zagotavljanja kulturnih, socialnih in demokratičnih potreb državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, pa tudi pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki živijo na ozemlju Slovenije. 3. program TV Slovenija je namenjen predvajanju sej in poročanju o delu nacionalnega parlamenta (Državni zbor in Državni svet) in njegovih delovnih teles, občasno pa prenaša tudi zasedanja Evropskega parlamenta.

TV Slovenija, 3. program

3. program TV Slovenija je namenjen predvajanju zasedanj in poročanju o delu nacionalnega parlamenta (Državni zbor in Državni svet) in njegovih delovnih teles, občasno pa prenaša tudi zasedanja Evropskega parlamenta.

Parlamentarni RTVSLO.si

Parlamentarni program je del multimedijskega centra RTV Slovenija (MMC rtvslo.si). Namenjen je predvajanju zasedanj ter poročanju o delu nacionalnega parlamenta (Državni zbor in Državni svet) in njegovih delovnih teles, občasno pa prenaša tudi zasedanja Evropskega parlamenta.

    

Drugi parlamentarni televizijski in internetni kanali

Ali vas zanimajo parlamentarni televizijski in internetni kanali v drugem jeziku?
Na voljo so spodaj, in sicer po državah EU:

European Parliament    
 

Evropski parlament in nacionalni parlamenti

V Lizbonski pogodbi je bila prvič opredeljena vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji.

Več o medparlamentarnem sodelovanju med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti.