Poizvedbe državljanov (Ask EP) 

Če želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji Evropskega parlamenta, se lahko prek spodaj dostopnega obrazca obrnete na Oddelek za poizvedbe državljanov.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Tukaj lahko najdete izbor nedavnih perečih tem, o katerih so državljani naslovili vprašanje na Evropski parlament, in naše odgovore.

 • Kaj Evropska unija počne na področju varstva pravic letalskih potnikov 

  Evropska unija ima zakonodajo, ki varuje naše pravice, ko potujemo z letalom. Evropski parlament se že vrsto let zavzema za višjo raven varstva, Evropska komisija pa je v okviru pandemije COVID-19 sprejela ukrepe za nadaljnje zagotavljanje varstva pravic letalskih potnikov.

    
 • Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope 

  Zaradi dogajanj, kot so vedno večji pomen digitalnega gospodarstva, podnebne spremembe, migracije, terorizem in izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, so vse glasnejši pozivi k institucionalni reformi Evropske unije in večjemu vključevanju državljanov. Zato se o prihodnosti Evropske unije ne razmišlja le na institucionalni ravni, temveč tudi na univerzah in širših političnih forumih.

    
 • Kakšna je vloga odborov Evropskega parlamenta in kako delujejo? 

  Odbori Evropskega parlamenta podrobno preučujejo predlagano zakonodajo EU in pripravljajo predloge sprememb, o katerih pozneje razpravljajo in glasujejo poslanci. Odbori so bistvenega pomena za sistem odločanja v EU in pristojnosti Evropskega parlamenta.

    
 • Kakšno je stališče Evropskega parlamenta do razmer v Siriji? 

  Razmere v Siriji so predmet številnih razprav in resolucij Evropskega parlamenta. Parlament je v resoluciji, sprejeti 15. marca 2018, ostro obsodil vsesplošne kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava v konfliktu, še posebej dejanja sil Asadovega režima, vključno s podporo njegovih zaveznikov Rusije in Irana, pa tudi terorističnih organizacij s seznama OZN. Poleg tega je globoko obžaloval neuspeh večkratnih regionalnih in mednarodnih prizadevanj za končanje vojne ter pozival k obnovitvi in okrepitvi sodelovanja na svetovni ravni za mirno in trajno rešitev konflikta.

    
 • Kaj so politične skupine v Evropskem parlamentu in kako se oblikujejo? 

  Poslanci v Evropskem parlamentu ne delujejo na podlagi državljanstva, temveč na podlagi politične pripadnosti. Tako poslanci in mnoge politične stranke, ki jih zastopajo, oblikujejo politične skupine s podobnimi vrednotami in programom. Te skupine zasedajo določena območja v sejni dvorani Evropskega parlamenta. Poslanci so po evropskih volitvah maja 2019 v Evropskem parlamentu oblikovali sedem političnih skupin. Tisti, ki ne pripadajo nobeni politični skupini, so samostojni poslanci.

    
 • Če želite dostop do celotnega besedila v vašem uradnem jeziku EU, izpolnite ta obrazec in ga pošljite Oddelku za poizvedbe državljanov (Ask EP).