Poizvedbe državljanov (Ask EP) 

Če želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji Evropskega parlamenta, se lahko prek spodaj dostopnega obrazca obrnete na Oddelek za poizvedbe državljanov.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Tukaj lahko najdete izbor nedavnih perečih tem, o katerih so državljani naslovili vprašanje na Evropski parlament, in naše odgovore.

 • Prisilno delo in delo otrok 

  Po ocenah 27,6 milijona ljudi (vključno s 3,3 milijona otrok) opravlja prisilno delo, delo otrok pa zadeva kar 160 milijonov otrok (skoraj desetino). Ta pojava se v različnem obsegu pojavljata na vseh celinah. Evropska unija že dolgo spodbuja človekove pravice in z njimi povezane pravice delavcev, vključno z dostojnim delom in zaščito pred prisilnim delom prek različnih notranjih in zunanjih politik.

    
 • Minimalne plače v EU 

  Države članice svojo minimalno plačo določajo same, EU pa njihove ukrepe podpira in dopolnjuje. Minimalne plače so v Uniji zelo različne. Najnižja je v Bolgariji, najvišja pa v Luksemburgu.
  Minimalna plača se lahko zaščiti s kolektivnimi pogodbami, lahko je določena z zakonom, lahko pa gre za kombinacijo obojega. Evropska unija je leta 2022 sprejela nova pravila, ki spodbujajo določitev ustrezne minimalne plače ter naj bi pomagala izboljšati življenjske in delovne razmere zaposlenih v državah članicah.

    
 • Podnebne spremembe 

  Ozračje se segreva, podnebje se spreminja, ekosistemi pa so vsako leto bolj ogroženi. Evropska unija sprejema vrsto ukrepov, da bi gospodarstvo in družbo usmerila na trajnostno pot, ki bo državljane dolgoročno varovala.
  Ta podnebna prizadevanja se odražajo v proračunu Evropske unije.

    
 • Gozdni požari in gozdarska politika 

  V zadnjih letih se več držav po svetu sooča s posebej intenzivnimi in razširjenimi gozdnimi požari.
  Varstvo gozdov v Evropski uniji je v prvi vrsti v nacionalni pristojnosti vlad držav članic EU. Evropska unija pa s financiranjem in mehanizmi na različne načine prispeva k preprečevanju in pomoči v primeru gozdnih požarov.

    
 • Enakost spolov 

  Politike, ki so ključnega pomena za spodbujanje enakosti spolov, na primer zaposlovanje in socialna politika, so večinoma v pristojnosti držav članic. Evropska unija pa želi enakost spolov, ki je po pravu EU temeljna pravica, zaščititi. Zato Unija v vseh svojih ukrepih spodbuja enakost spolov.

    
 • Če želite enega od zgornjih odgovorov prejeti v drugem uradnem jeziku EU, nas prosim kontaktirajte.