Kratki vodnik po Evropski uniji 

Kratki vodnik po Evropski uniji je prvič izšel leta 1979, ob prvih neposrednih volitvah v Evropski parlament. Nestrokovnjakom želi preprosto, zgoščeno in natančno predstaviti institucije in politike Evropske unije ter vlogo, ki jo pri tem igra Evropski parlament.

Kratki vodnik sestavlja pet glavnih poglavij

Poglavje Sistem delovanja Evropske unije obravnava zgodovinski razvoj EU, ustanovne pogodbe, njeno pravno ureditev, postopke sprejemanja odločitev, institucije in organe ter financiranje.

Poglavje Gospodarstvo, znanost in kakovost življenja pojasnjuje načela notranjega trga ter varstva potrošnikov in javnega zdravja, opisuje številne politike EU, kot so socialna politika, politika zaposlovanja, industrijska, energetska in okoljska politika ter politika na področju raziskav, predstavi okvir ekonomske in monetarne unije (EMU) in pojasnjuje, kako se politika konkurence ter davčna in ekonomska politika usklajujejo in nadzirajo.

V poglavju Kohezija, rast in zaposlovanje je opisano, kako se EU posveča različnim notranjim politikam: regionalni in kohezijski politiki, kmetijstvu in ribištvu, prometu in turizmu, kulturi, izobraževanju in športu.

Poglavje Državljani: temeljne pravice, varnost in pravica opisuje individualne in kolektivne pravice, vključno z Listino o temeljnih pravicah, ter področje svobode, varnosti in pravice, vključno z migracijami in azilom, ter pravosodno sodelovanje.

Poglavje Zunanji odnosi EU obsega zunanjo politiko, varnostno in obrambno politiko, zunanjetrgovinske odnose in razvojno politiko; zavzemanje za človekove pravice in demokracijo; širitev in odnose z državami onkraj sosedstva EU.

Kratki vodnik pripravljajo tematski sektorji in oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju , na voljo pa je v 24 jezikih. Spletna različica vodnika se redno pregleduje in posodablja skozi celo leto, vsakič ko Parlament sprejme pomembno stališče ali politiko.

fact-sheet Background    
 

Kratki vodnik po Evropski uniji

Če želite splošen pregled politik EU in vloge Parlamenta v teh politikah začnite tukaj. Kratki vodnik je jedrnat, vendar prikazuje celotno sliko. Redno ga posodabljamo.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na oddelek za usklajevanje uredniških dejavnosti in dejavnosti obveščanja