Pisarne za stike v vaši državi 

Evropski parlament ima pisarne za stike v vseh prestolnicah EU, pa tudi podružnice v večjih regijskih središčih držav članic z največ prebivalci ter celo v tretjih državah. Pisarno za stike ima tudi v Washingtonu.

Pisarne za stike na lokalni ravni skrbijo za komuniciranje institucije navzven, glavni cilj pa je ljudem pojasniti vlogo Evropskega parlamenta, da se bodo, tako opremljeni z informacijami,lahko tudi sami vključevali v evropski demokratični proces.

Pisarne imajo stike z državljani, pomembnimi akterji ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi mediji, obenem pa nudijo podporo poslancem Evropskega parlamenta pri izvajanju njihovega mandata v državah članicah.

Pisarne za stike 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Stiki z državljani 

Pisarne za stike skrbijo za stike z lokalnimi prebivalci, ki jih obveščajo o tem, kaj Evropski parlament je, kaj počne in za kaj se zavzema.


Pri tem:

 • vzpostavljajo, gradijo in spodbujajo mreže zainteresiranih državljanov;
 • vodijo komunikacijske kampanje, vključno s prireditvami in razstavami;
 • ozaveščajo in spodbujajo razprave o evropski parlamentarni demokraciji;
 • obveščajo o vlogi Evropskega parlamenta in odgovarjajo na s tem povezana vprašanja.

Stiki z mediji 

Pisarne za stike obveščajo nacionalne , regionalne, lokalne in specializirane medije o novicah, razpravah in odločitvah, povezanih z Evropskim parlamentom in EU na splošno.


Pri tem:

 • pomagajo novinarjem pri delu in jih obveščajo o i relevantnih evropskih tematikah;
 • organizirajo seminarje za novinarje in jih vabijo k poročanju o plenarnih dejavnostih;
 • ustvarjajo priložnosti za pojavljanje evropskih poslancev v nacionalnih , regionalnih, lokalnih in specializiranih medijih;
 • spremljajo netočne in zavajajoče novice o Evropskem parlamentu in jih argumentirano demantirajo.
 

Stiki s pomembnimi akterji in multiplikatorji 

Pomembni akterji so državni, regionalni in lokalni organi, skupine civilne družbe, mreže, združenja, učitelji, šole, univerze, možganski trusti in sektorske organizacije, institucije EU itd. Pisarne za stike vzpostavljajo in gojijo odnose s strateškimi akterji. Cilj je navezovati in ohranjati dialog z njimi in jih obveščati o odločitvah Evropskega parlamenta, ki imajo posledice zanje.


Pri tem:

 • spodbujajo razprave o evropski zakonodaji in zakonodajnem delu poslancev;
 • skrbijo za to, da pomembni akterji prejmejo ciljno usmerjene informacije o temah, ki jih posebej zadevajo;
 • tesno sodelujejo z učitelji in akademskimi organizacijami ter jim nudijo izobraževalno gradivo;
 • gojijo stike z državnimi, regionalnimi in lokalnimi organi v državah članicah.
 

Druge naloge 

 • Pisarne v svoji institucionalni vlogi nudijo podporo ob obiskih evropskih poslancev ter pomagajo uradnim parlamentarnim delegacijam in misijam.
 • Poleg tega sodelujejo s predstavništvi Evropske komisije in informacijskimi centri Europe Direct.