Služba Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS) 

Notranja služba Evropskega parlamenta za raziskave in možganski trust.

V znanju je moč

Namen službe EPRS je poslancem Evropskega parlamenta, po potrebi pa tudi parlamentarnim odborom, zagotavljati neodvisne, nepristranske in verodostojne analize in raziskave v zvezi s političnimi vprašanji, povezanimi z Evropsko unijo, da bi jim tako pomagala pri njihovem parlamentarnem delu.

S pomočjo notranjega strokovnega znanja in virov znanja z vseh političnih področij zagotavlja celovit nabor izdelkov in storitev, da bi z znanjem krepila zmogljivosti poslancev in odborov ter prispevala k učinkovitosti in vplivu Parlamenta kot institucije. Služba EPRS poleg tega podpira in spodbuja stik Evropskega parlamenta s širšo javnostjo.

PODPORA ZA POSLANCE 

    

Raziskave za poslance

Služba EPRS pripravlja celovit nabor vsebinsko obsežnih in lahko berljivih publikacij o pomembnih evropskih politikah, vprašanjih in zakonodaji. Poleg tega odgovarja na prošnje poslancev in njihovih uslužbencev po raziskavah in analizah.

Zakonodajni vozni red

V poročilih o zakonodaji EU v nastajanju se analizira napredek pri vseh bistvenih zakonodajnih predlogih v vsaki fazi zakonodajnega postopka.

Zakonodaja EU v nastajanju

V okviru tematskih pregledov je na voljo hiter dostop do najpomembnejših in najnovejših publikacij o politikah Evropske unije.

Tematski pregledi

V okviru tematskih pregledov je na voljo hiter dostop do najpomembnejših in najnovejših publikacij o politikah Evropske unije.

PODPORA ZA POLITIČNI CIKEL 

Ocena učinka in evropska dodana vrednost

Preden parlamentarni odbori razpravljajo o predlogih, služba EPRS poskrbi za prvo presojo kakovosti ocen učinka Evropske komisije. EPRS prav tako analizira morebitne koristi prihodnjega ukrepanja Evropske unije v poročilih o stroških neukrepanja na ravni EU na področjih politike, kjer bi lahko skupno ukrepanje na evropski ravni koristilo državljanom.

Nadzor in spremljanje izvršne oblasti

Služba EPRS pred razpravo poslancev o predlogu zagotovi informacije o izvajanju in učinkovitosti zakonodaje in politik EU v praksi. Poleg tega spremlja uresničevanje zavez Evropskega sveta, ki jih je ta sprejel na zasedanjih, in analizira, kako uspešen je pri izvajanju različnih odgovornosti, ki jih ima na podlagi zakonodaje ali medvladnih sporazumov.

Presoja znanstvenih in tehnoloških izbir

STOA (Presoja znanstvenih in tehnoloških izbir), ki jo vodi odbor poslancev, izvaja znanstveno in tehnološko oceno ter analizo novih političnih vprašanj in trendov.

Analiza globalnih trendov

Služba EPRS opredeli, spremlja in analizira dolgoročne in srednjeročne svetovne trende, ki lahko vplivajo na Evropsko unijo.

    

KNJIŽNICA

Knjižnica, ki je bila ustanovljena leta 1953, deluje v Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu ter Evropskemu parlamentu omogoča dostop do časopisov, revij, knjig in elektronskih knjig, vključuje pa tudi knjižnico primerjalnega prava in zgodovinsko knjižnico.

    

Poizvedbe državljanov

Želite izvedeti več o dejavnostih Evropskega parlamenta ali o vprašanjih v zvezi z EU? Vsak državljan EU lahko zaprosi za informacije.