Varnost in dostop 

V prostorih Evropskega parlamenta dela več kot 7.000 ljudi, vsako leto pa ga obišče tudi več kot 500.000 obiskovalcev, zato je varnost bistvenega pomena pri zagotavljanju nemotenega delovanja institucije.

Evropski parlament – edina institucija Evropske unije, ki je neposredno izvoljena na splošnih volitvah – tako zagotavlja varstvo posameznikov in premoženja v svojih stavbah ter učinkovito sprejema vse obiskovalce, obenem pa ohranja primerno ravnovesje med ustrezno stopnjo varnosti in tradicionalno odprtostjo.

Ker sta za uspešno opravljanje te naloge potrebna zbiranje in obdelava osebnih podatkov, Evropski parlament veliko pomembnost pripisuje pravici do zasebnosti in se ves čas trudi spoštovati veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Varstvo podatkov

Evropski parlament nekatere osebne podatke poslancev, osebja, pogodbenikov, obiskovalcev ter notranjih in zunanjih partnerjev obdeluje za:

  • odobritev in nadzor dostopa v prostore Evropskega parlamenta,
  • preiskavo izrednih varnostnih dogodkov in groženj v Parlamentu.

    Videonadzor

    Evropski parlament uporablja sistem videonadzora, s katerim nadzira stavbe in okolico. Uporablja se zgolj v varnostne namene. Evropski parlament je uvedel politiko videonadzora, ki v skladu s smernicami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov vsebuje vse ustrezne značilnosti tega sistema ter informacije o varstvu podatkov in kontaktnih podatkih. Povzetek politike videonadzora je priložen Obvestilu obiskovalcem o varstvu podatkov (glej zgoraj), celotno različico pa je mogoče prenesti z naslednjega mesta :

    Contact: