Preglednost v zvezi z nadomestilom splošnih stroškov 

Nadomestilo splošnih stroškov, do katerega so upravičeni poslanci, je namenjeno kritju odhodkov v državi EU, v kateri so bili poslanci izvoljeni, in sicer za zadeve, kot so stroški upravljanja pisarne, telefonski in poštni stroški ter nakup, uporaba in vzdrževanje opreme IT.

Poslanci lahko na svoji profilni strani na spletišču Parlamenta objavijo prostovoljno revizijo ali potrditev, da so nadomestilo splošnih stroškov uporabljali v skladu z veljavnimi pravili statuta poslancev in izvedbenimi ukrepi.

V ta namen izpolnijo obrazec za potrditev in priložijo dokazila (glej člen 11(4) Poslovnika).

Več informacij o nadomestilu splošnih stroškov, plačah in darilih.