Praksa v Evropskem parlamentu 

V Evropskem parlamentu sta na voljo dve obliki prakse: praksa v sekretariatu (Schumanova praksa) in praksa pri poslancih Evropskega parlamenta

Praksa v sekretariatu – Schumanova praksa

Gre za plačano delovno prakso, ki se lahko opravlja v enem od uradnih krajev dela Evropskega parlamenta – v Bruslju, Luxembourgu ali Strasbourgu – ali pa v pisarnah za stike v državah članicah.

 

Imenuje se po Robertu Schumanu, ki je bil eden od sotvorcev evropskega povezovanja, zaradi katerega v Evropi že 70 let živimo v miru in blaginji. Predlagal je namreč, da bi francosko in nemško premogovništvo in jeklarstvo združili v Evropsko skupnost za premog in jeklo, prvo izmed evropskih skupnosti, ki so pozneje prerasle v Evropsko unijo.

Zakaj bi se prijavili?

Schumanova praksa bo dopolnila vašo izobrazbo in poklicno usposobljenost. Seznanili se boste z delom evropskih institucij in Evropskega parlamenta, ki je osrednje telo odločanja in političnih razprav na ravni Evropske unije.

 

Opravljate jo lahko na najrazličnejših področjih, na primer v notranji in zunanji politiki EU, financah, pravu, večjezičnosti, upravi, infrastrukturi in logistiki, komuniciranju ali informacijski tehnologiji.

 

Evropski parlament kot delodajalec zagotavlja enake možnosti: k prijavi vabimo kandidate ne glede na spol, spolno usmerjenost, kulturno, etnično ali versko pripadnost ali invalidnost. Izbranim invalidnim kandidatom bodo na voljo potrebne primerne prilagoditve.

 

Parlament se je želel pokloniti novinarjem, ki so pri delu izgubili življenje, zato bo naš generalni direktorat za komuniciranje sprejel več Schumanovih praktikantov v spomin na slovaškega preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka, ki so ga umorili februarja 2018.

 

Kdo se lahko prijavi

Kandidati za Schumanovo prakso:

 

 • morajo biti stari najmanj 18 let,
 • morajo biti državljani države članice Evropske unije ali države pristopnice/države kandidatke (zelo omejeno število mest se lahko ponudi tudi državljanom drugih držav),
 • morajo imeti vsaj eno univerzitetno diplomo,
 • morajo temeljito obvladati enega od uradnih jezikov EU in zelo dobro znati še enega (državljani držav, ki niso članice Unije, morajo zelo dobro znati angleško, francosko ali nemško),
 • morajo predložiti izpisek iz kazenske evidence,
 • še niso bili zaposleni oziroma še niso opravljali katerekoli oblike prakse v institucijah, organih ali agencijah EU več kot dva zaporedna meseca;
 • pred začetkom prakse niso bili na študijskem obisku v sekretariatu Evropskega parlamenta.


Kako se prijaviti

Vse za prijavo je na ustrezni prijavni strani:

 1. izberite ustrezno možnost, zaprosite pa lahko za največ tri obdobja prakse,
 2. če pridete v ožji izbor, boste morali poslati dokazila o izpolnjevanju pogojev,
 3. če boste izbrani, boste o tem uradno obveščeni po elektronski pošti.

 

Schumanova praksa traja pet mesecev.

 • Za prakso od 1. oktobra do 28. oziroma 29. februarja
  • se lahko prijavite od 1. do 30. junija.
 • Za prakso od 1. marca do 31. julija

se lahko prijavite od 1. do 30. novembra.

Samoiniciativnih kandidatur ne bomo obravnavali.

Kontakti

Dodatne informacije lahko dobite na naslovu:

Contact: 

Delovna praksa pri poslancih Evropskega parlamenta

Poslanci lahko ponudijo delovno prakso v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju (ali Strasbourgu) na podlagi dogovora z Evropskim parlamentom.

Zakaj bi se prijavili?

Delovna praksa bo dopolnila vašo izobrazbo in poklicno usposobljenost. Spoznali boste delovne metode poslancev v Evropskem parlamentu.

Praksa pri evropskih poslancih se lahko opravlja na različnih področjih, delovne naloge pa vam bo sproti dodeljeval poslanec.

Kdo se lahko prijavi

Poslanci o praktikantih odločajo sami. Kandidati morajo izpolnjevati naslednja merila:

 • stari morajo biti vsaj 18 let (odstopanja so mogoča na podlagi ustrezno utemeljene prošnje),
 • biti morajo državljani države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop k Evropski uniji (poslanci lahko ponudijo prakso tudi državljanom tretjih držav, če izpolnijo vizumske obveznosti),
 • imeti morajo spričevalo o končani srednji šoli, ki omogoča vpis na univerzo, oziroma o višjem ali tehničnem študiju enakovredne stopnje ali univerzitetno diplomo,
 • temeljito znajo enega od uradnih jezikov Evropske unije,
 • med prakso ne smejo imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali drugem pogodbenem delovnem razmerju,
 • še niso opravljali prakse pri poslancih niti pri njih delali kot lokalni ali akreditirani parlamentarni pomočniki.

 

Kako se prijaviti

Prošnjo je treba vložiti neposredno pri poslancih Evropskega parlamenta.

Praksa se opravlja od šest tednov do pet zaporednih mesecev, o tem pa odloča poslanec, pri katerem naj bi jo opravljali. Začne se lahko kadarkoli med letom.

Znesek štipendije za pogodbo za polni delovni čas je od 816 do 1.339 EUR.