Till din tjänst 

Europaparlamentet arbetar för alla unionsmedborgare. Hur du än väljer att bli delaktig – genom att följa med i utvecklingen, arbeta med oss eller ge oss feedback – finns parlamentet här för dig.

Håll dig informerad 

Tycker du att Europaparlamentet verkar ligga väldigt långt från där du bor? Håll dig informerad om vad som händer i parlamentet med våra informationssidor och dokumenttjänster. Du kan också kontakta förbindelsekontoret i ditt land, där all information finns på ditt språk.

Gör din röst hörd 

Har du något på hjärtat? Då ska du göra din röst hörd. Gör en framställning till parlamentet om du tror att unionslagstiftningen överträds där du bor, eller kontakta Europeiska ombudsmannen om du behöver en medlare. Du kan också efterfråga nya lagar direkt genom att dra igång ett medborgarinitiativ tillsammans med andra.

Arbeta hos oss 

Är du intresserad av att uppleva parlamentet på nära håll, och till exempel jobba där? Kolla möjligheterna att bli vår kollega, jobba som praktikant eller delta i ett studiebesök.

Öppenhet och etik 

I takt med att Europaparlamentets betydelse och inflytande växer, i synnerhet genom det senaste fördraget om Europeiska unionen (EU fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF fördraget), blir det viktigare än någonsin att garantera att parlamentet verkligen företräder de europeiska medborgarnas intressen på ett fullständigt öppet sätt.

atyourservice_home_large    
 

Besök i Europaparlamentet

Kom och se hur förslag blir till lagar och vilka möjligheter just dina ledamöter har att påverka Europas framtid. Vi erbjuder en rad aktiviteter i både Bryssel och Strasbourg, så vare sig du kommer själv, med din familj eller i en grupp så har vi något för dig.

Om parlamentet

Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på EU-nivå. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljarna i samtliga medlemsländer för att företräda folkets intressen.

Tillgång till handlingar

Alla EU-medborgare har tillgång till parlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Merparten av parlamentets handlingar finns direkt tillgängliga i elektroniskt format.

Kontrakt och bidrag

Enligt förordningen om Europeiska unionens allmänna budget måste Europaparlamentet tillämpa offentligt anbudsförfarande när varor och tjänster ska upphandlas.