Medborgarinitiativet 

Den 1 april 2012 får allmänheten en helt ny möjlighet att påverka EU-politiken. Medborgarinitiativet, som infördes genom Lissabonfördraget, innebär att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna kan uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Organisatörerna bakom ett medborgarinitiativ – en så kallad medborgarkommitté bestående av minst sju EU-medborgare från minst sju olika länder – har ett år på sig att samla in stödförklaringarna. Stödförklaringarna måste kontrolleras och bestyrkas av de behöriga myndigheterna i varje land. Organisatörer deltar i en utfrågning anordnad av Europaparlamentet. Kommissionen har tre månader på sig att pröva initiativet och avgöra hur den ska gå vidare.

Förfarandet

Samla 1 miljon underskrifter och kräva en ny EU-lag. Det är en möjlighet för alla EU-medborgare. Låter det krångligt? Det är det inte. Det är faktiskt väldigt enkelt att lämna in ett initiativ – allt du behöver göra är att följa de här sju stegen.
Kom ihåg att initiativet måste röra ett ämne relaterat till EU och falla inom ramen för EU-kommissionens befogenheter. Det får därför t.ex. inte gälla en förändring av EU-fördraget. Det får heller inte vara otillbörligt, bagatellartat eller förargelseväckande.
Är du osäker på om din fråga ligger inom kommissionens ansvarsområde? Ingen fara. Kommissionen ger dig besked innan du börjar samla in underskrifter.

Steg #1- Bilda en medborgarkommitté!

Du behöver minst sju personer som bor i sju olika länder.
Medlemmarna i kommittén måste vara EU-medborgare och minst 18 år (16 år i Österrike).
Minimiantalet får inte inkludera ledamöter från Europaparlamentet.
En kommitté får inte bildas av en organisation, även om den kan stödja din fråga. Vill du veta mer? Se förordningen (artikel 8).

Steg #2 - Registrera initiativet!

Och vänta på grönt ljus från EU-kommissionen.
Du kan registrera initiativet på vilket som helst av EU:s 24 officiella språk Börja med att sammanställa några grundläggande uppgifter: initiativets titel, en kort sammanfattning av ämnet, en hänvisning till EU-fördragen och kontaktuppgifter för din medborgarkommitté.
Inom två månader får du besked från EU-kommissionen om initiativet uppfyller de grundläggande villkoren för att du ska kunna gå vidare. Ditt initiativ publiceras sedan i registret online.
Vill du veta mer? Se förordningen (artikel 10)

Steg #3 - Börja samla in namnunderskrifter.

Du kan samla dem på papper och online. Kommissionen tillhandahåller gratis programvara med öppen källkod för insamling via internet.
Kom ihåg att de uppgifter som måste sammanställas tillsammans med underskrifterna (namn, adress, nationalitet …) kan variera mellan olika EU-länder.
Kontrollera de nationella bestämmelserna!
Det räcker inte att samla in underskrifter i ett enda land. Du behöver underskrifter från personer i minst en fjärdedel av EU-länderna. Eftersom EU i dag har 27 medlemsländer måste du samla in underskrifter i minst sju länder.
Ett minimiantal underskrifter måste uppnås från varje EU-land. Det är dags för lite matematik: multiplicera antalet medlemmar i Europaparlamentet som valts från varje land med 750. (s. 10 i förordningen).

Steg #4 - Har du en miljon underskrifter? Grattis!

Lämna underskrifterna till vart och ett av de berörda EU-länderna. De ansvarar för att kontrollera att de är giltiga. Därefter får du ett intyg från varje medlemsland.
Vill du veta mer? Se förordningen (artikel 18)

Steg #5 - Har underskrifterna kontrollerats? Är allt okej? Lämna underskrifterna till kommissionen.

Du måste redovisa allt stöd och all finansiering du fått för ditt initiativ. Kommissionen offentliggör alla de här uppgifterna på sin webbplats.
Vill du veta mer? Se förordningen (artikel 19)

Steg #6 - Ordet är ditt!

Du får presentera ditt initiativ för EU-kommissionen och vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.
Här kan du läsa mer om offentliga utfrågningar i parlamentet

Steg #7 - Uppdraget är fullbordat!

EU-kommissionen informerar om vad som händer härnäst och om vilka mått och steg som kommer att tas. Kommissionen låter processen vara öppen. All information om ditt initiativ kommer att vara offentlig. Kommissionen kan föreslå ny lagstiftning och skicka det till Europarlamentet och rådet för godkännande.

Antal underskrifter som behövs per land 

 • Österrike 
  13.395 
 • Belgien 
  14.805 
 • Bulgarien 
  11.985 
 • Kroatien 
  8.460 
 • Cypern 
  4.230 
 • Tjeckien 
  14.805 
 • Danmark 
  9.870 
 • Estland 
  4.935 
 • Finland 
  9.870 
 • Frankrike 
  55.695 
 • Tyskland 
  67.680 
 • Grekland 
  14.805 
 • Ungern 
  14.805 
 • Irland 
  9.165 
 • Italien 
  53.580 
 • Lettland 
  5.640 
 • Litauen 
  7.755 
 • Luxemburg 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Nederländerna 
  20.445 
 • Polen 
  36.660 
 • Portugal 
  14.805 
 • Rumänien 
  23.265 
 • Slovakien 
  9.870 
 • Slovenien 
  5.640 
 • Spanien 
  41.595 
 • Sverige 
  14.805 

Nyckeltal 

 • 1 initiativ
   

   
 • 1 offentlig utfrågning 

   
 • 2 månader för att registrera förslaget - förutsatt att villkor är uppfyllda 

   
 • 3 månader för att pröva initiativet 

   
 • 3 år - kommissionen ska se över reglerna om medborgarinitiativet 

   
 • 7 länder måste bidra med underskrifter 

   
 • 7 personer (minst) för att bilda en medborgarkommitté 

   
 • 12 månader för insamling 

   
 • 18 år - åldersgräns för att underteckna (16 i Österrike) 

   
 • 24 språk 

   
 • 27  EU-medlemsstater 

   
 • 1.000.000 underskrifter
   

   

Contact: