Det europeiska medborgarinitiativet 

Har du några konkreta idéer om hur EU kan förbättras? Det europeiska medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget och gör att människor kan uppmana EU-kommissionen att föreslå lagstiftning eller andra åtgärder inom dess ansvarsområde.

Ta kontakt med människor från andra EU-länder och sök stöd för dina förslag. Om du får ihop tillräckligt många i EU som stöder din idé får du diskutera den med EU-kommissionen och uppmanas sedan att presentera idén i Europaparlamentet innan kommissionen beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas.

Organisatörerna av ett initiativ måste bestå av minst sju EU-medborgare som är bosatta i minst sju av medlemsstaterna. De har ett år på sig att få stöd av en miljon människor från minst sju EU-länder. I varje EU-land måste initiativet få ett minsta antal undertecknare.

Underskrifter kan samlas in på papper eller online och måste kontrolleras av de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna.

Om tillräckligt många skriver under initiativet bjuds organisatörerna in till en utfrågning i Europaparlamentet för att presentera sina idéer. Därefter kan parlamentet välja att fortsätta diskutera och anta en resolution om dessa idéer.

Kommissionen har sex månader på sig att granska framgångsrika initiativ och bestämma hur man ska agera. Europaparlamentet får utvärdera de åtgärder som vidtagits av kommissionen.

Läs mer på webbplatsen om EU:s medborgarinitiativ. Här finns mer information om vad organisatörerna bör göra och en databas över pågående och avslutade initiativ.


Läs mer:

Regelverk

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_sv