Covid-19 och bortförande av barn över nationsgränserna
 

Tyvärr påverkar covid-19-pandemin även förfaranden för att lösa gränsöverskridande familjetvister, inbegripet i samband med föräldrars bortförande av barn

För barnens bästa är det viktigt att det inte tar för lång tid att slutföra rättsliga förhandlingar som rör dem.
Nationella domstolar och förvaltningar bör göra sitt yttersta för att komma fram till avgöranden i rättsliga förhandlingar om bortförande av barn.
Haagkonferensen för internationell privaträtt har tagit fram en verktygslåda för covid-19. Denna så kallade Covid-19 Toolkit innehåller riktlinjer och resurser till stöd för dem som tillämpar de olika Haagkonventionerna, både nu i dessa komplicerade tider och senare.
Covid-19 Toolkit har två avsnitt: dels internationellt skydd av barn och familjefrågor, dels internationellt rättsligt samarbete, rättstvister och tvistlösning.

Hur påverkar covid-19 rättssystemet och rättsväsendet i EU?

Restriktioner som regeringarna har tvingats införa för att minska spridningen av covid-19 påverkar separerade familjer genom att det blivit svårt att upprätthålla överenskommelser som fastställts i domstol eller i medlingsförfaranden.
En särskild webbplats har skapats på den europeiska e-juridikportalen (e-Justice Portal), där man kan hålla sig informerad om vilka åtgärder EU-länderna vidtar för rättssystemets och rättsväsendets funktion. Den uppdateras regelbundet.
Europarådet har tagit fram ett liknande verktyg på sin webbplats, där man kan få veta mer om vilka ändringar länderna gjort på det rättsliga området.