European elections     
 

EU-valet 

den 23–26 maj 2019 

Nästa EU-val hålls den 23–26 maj 2019. I valet har alla röstberättigade EU-medborgare möjlighet att välja vem som ska representera dem i Europaparlamentet. Var med och forma EU:s framtid och rösta!

Det senaste EU-valet 2014 var det största gränsöverskridande val som någonsin hållits vid en och samma tidpunkt. Den här gången står ännu mer på spel. Genom att rösta är du med och bestämmer hur EU ska se ut under de närmaste åren.

EU-valet i maj 2019 kommer att ha en direkt inverkan på ditt liv. I valet bestäms hur EU kommer att agera under de närmaste åren i de frågor som du anser är angelägna, till exempel sysselsättning, företagande, säkerhet, migration och klimatförändringar.

Eftersom Europa tillhör oss alla bör vi alla fatta dessa beslut tillsammans. Därför är det viktigt att inte bara du röstar, utan också att din familj och dina vänner, grannar och arbetskamrater gör det. Om alla röstar så vinner alla på det.

 

Så här röstar du

Även om det finns vissa gemensamma regler för valet kan vissa aspekter variera mellan olika länder, till exempel om det är möjligt att poströsta eller att rösta från utlandet.

Mer detaljerad information, bland annat om vilka kandidaterna är och var din lokala vallokal är belägen, kommer att bli tillgänglig efter hand. Den senaste informationen får du från din nationella valmyndighet.

Om du bor i ett annat EU-land än ditt hemland bör du kunna rösta på din parlamentsledamot i det landet. Om ditt hemland tillåter röstning från utlandet kan du välja att rösta där i stället. Kontakta din ambassad för att höra om den möjligheten finns. Du kan naturligtvis bara rösta en gång. Så du kan antingen rösta i ditt hemland eller i ditt nya värdland, men inte i båda länderna.

Vi måste förändra EU och göra det mer effektivt genom att ta itu med de frågor som medborgarna anser är angelägna och bygga vidare på det som vi redan har uppnått.

Parlamentets talman, Antonio Tajani

     

Gå ett steg längre

Du kan göra mer än att enbart rösta. Du kan också göra en viktig insats genom att få andra människor att rösta och sätta färdriktningen för EU.

Anmäl dig och var med och arbeta för demokrati .

     

EU-valet

Ta reda på hur EU-valet går till och hur du kan rösta  i Sverige eller utomlands

     

Pressmaterial

Om du är journalist och skriver om valet hittar du allt du behöver i vårt pressmaterial .

     

Varför bör du rösta i EU-valet?

Europaparlamentet har bidragit till att förbättra ditt liv på många olika sätt under de senaste åren. Det arbetet måste fortsätta under nästa valperiod. Titta på den här översikten  och dela de skäl som du tycker är viktigast med dina vänner. 

EU arbetar med många saker, allt från att främja handel till att skydda konsumenterna och stimulera forskning. Din stad och region förändras genom EU:s arbete. Läs om vad EU gör för dig .

Vad gör parlamentsledamöterna för dig?

I EU-valet väljer du vem du vill ska representera dig i Europaparlamentet och försvara dina intressen i EU. Ledamöterna utformar och beslutar om ny lagstiftning, men de gör mer än så: de röstar om nya handelsavtal, granskar de andra EU-institutionerna och hur dina skattepengar används, och utreder specifika frågor.

EU-valet i detalj

Vart femte år väljer EU:s medborgare vilka som ska representera dem i Europaparlamentet, den direktvalda institution som försvarar deras intressen i EU:s beslutsprocess. Röstningsförfarandet varierar från ett EU-land till ett annat, även om det finns vissa likheter. Här kommer en kort översikt över hur Europaparlamentets ledamöter väljs.

Hur många ledamöter väljs från varje land?

I EU-fördragen anges hur platserna i Europaparlamentet fördelas. Man tar hänsyn till hur stor befolkning varje land har, och de mindre länderna får fler platser än vid en rent proportionell tilldelning av platserna. För närvarande varierar antalet ledamöter mellan 6 i Malta, Luxemburg och Cypern och 96 i Tyskland.

Valsystem

Enligt bestämmelserna måste valet av ledamöter vara proportionellt i någon form. Detta system ser till att ett parti som får 20 % av rösterna även vinner cirka 20 % av platserna i fråga, så att både större och mindre politiska partier har möjlighet att skicka företrädare till Europaparlamentet. 

Varje land får själv fatta beslut om många andra viktiga frågor i samband med valet. Till exempel delar vissa länder in sitt territorium i regionala valkretsar medan andra har en enda valkrets.

Valdagar

Valtraditionerna varierar mellan EU-länderna och varje land får bestämma exakt valdag inom ett fyradagarsspann, från torsdag (den dag då Nederländerna vanligtvis håller sina val) till söndag (då de flesta länder går till valurnorna).

Vem ställer upp i valet?

Det är de nationella politiska partierna som ställer upp i valet, men så snart ledamöterna blivit valda går de flesta med i politiska grupper över landsgränserna. De flesta nationella partier är knutna till europeiska politiska partier (se nedan), så en av de stora frågorna på valnatten är vilken av dessa europeiska grupperingar som kommer att ha det största inflytandet under den efterföljande valperioden.

Inflytande över vem som ska leda kommissionen

Under 2014 års val fick de stora europeiska politiska partierna för första gången nominera kandidater till ordförandeskapet för Europeiska kommissionen, EU:s verkställande makt. Kandidaten för European People's Party (den politiska grupp i Europaparlamentet som både Kristdemokraterna och Moderaterna ingår i) tog över ordförandeskapet efter godkännande av en majoritet i det nyvalda parlamentet.

Genom att rösta i EU-valet hade medborgarna därmed också möjlighet att påverka vem som skulle ansvara för att utforma och bedriva EU:s politik i kommissionen.

De europeiska politiska partierna förväntas föreslå toppkandidater också inför valet 2019

Europeiska politiska partier

Ett politiskt parti på europeisk nivå består av nationella partier och personer, och är representerat i flera medlemsstater. Det är nationella partier som ställer upp i valet till Europaparlamentet, men de är ofta knutna till ett europeiskt politiskt parti, och efter valet ansluter de sig till en politisk grupp i Europaparlamentet tillsammans med likasinnade partier från deras politiska familj.