EU-valet: din chans att säga din mening 

EU-valet ger dig chansen att välja dina representanter i Europaparlamentet och vara med och bestämma vilket Europa vi vill ha.

EU-valet handlar om att välja vilka du vill ska försvara dina intressen i EU. Europaparlamentets ledamöter stiftar inte bara nya lagar utan röstar också om nya handelsavtal, granskar de andra EU-institutionerna, kontrollerar hur EU:s pengar används och utreder specifika frågor. Lär känna dem som just nu sitter i Europaparlamentet från ditt land.

Genom att rösta i EU-valet utnyttjar du din demokratiska rätt att delta i beslut om Europas framtid och ger parlamentet legitimitet att utföra sina uppgifter.

Vi behöver ett Europa där människor känner att deras röst hörs.

Parlamentets talman David Sassoli i ett tal i Europeiska rådet den 17 oktober 2019.

Share: 

  EU-valet är vart femte år och är det största valet i världen som hålls i flera länder samtidigt. Efter valet röstar Europaparlamentet om vem som ska bli ny ordförande för Europeiska kommissionen, EU:s regering. Dessutom röstar parlamentet ja eller nej till kommissionen i dess helhet.

  Vid det senaste valet i maj 2019 ökade valdeltagandet stort – över 50 % gick och röstade i hela EU. Före valet bedrev parlamentet en opolitisk informationskampanj för att få folk att rösta. Ur den kampanjen föddes sedan tillsammansieuropa.eu, ett socialt nätverk som diskuterar Europas demokratiska framtid.

  Så här går det till att rösta

  Även om det finns vissa gemensamma regler för valet kan en del saker variera mellan olika länder, till exempel om det är möjligt att post- eller utlandsrösta.

  Valdagarna kan också skilja sig åt. Valet brukar inledas en torsdag (det är då man brukar rösta i Nederländerna) och avslutas en söndag (då röstar de flesta länder).

  Antalet ledamöter som väljs in från varje land beror på befolkningsstorleken. Små länder gynnas dock lite och får proportionellt sett fler platser än de borde. För närvarande varierar antalet ledamöter mellan 6 i Malta, Luxemburg och Cypern och 96 i Tyskland.

  Det är de nationella politiska partierna som ställer upp i valet, men så snart ledamöterna blivit valda går de flesta med i en politisk grupp över landsgränserna. De flesta nationella partier är också anslutna till ett alleuropeiskt parti.