Närmare medborgarna, närmare valet 

Parlamentets Eurobarometerundersökning för våren 2019 har kommit. Den genomfördes tre månader före EU-valet och visar ett fortsatt starkt stöd för EU. Trots – och i fallet med brexitdebatten kanske snarare på grund av – de senaste årens alla utmaningar tycks den europeiska samhörighetskänslan inte ha försvagats. 68 % av de svarande i EU-27 anser att deras länder har haft nytta av att vara med i EU.

En fast och stabil uppslutning kring det europeiska projektet står i kontrast till en ihållande känsla av att saker och ting går åt fel håll. Med denna inramning blir EU-valet en avgörande möjlighet för medborgarna runt om i unionen att bestämma vilket EU de vill leva i.

Samtidigt är den allmänna opinionen mer splittrad än någonsin förr inför valet, och osäkerheten är fortsatt ganska stor bland de potentiella väljarna.

Genom en rad valrelaterade frågor visar undersökningen inte bara att européerna så smått har börjat lägga in valdatumet i sina almanackor utan också att de i högre grad känner att deras röst faktiskt kan betyda något för EU:s framtid.

Därmed inte sagt att kampen om valdeltagandet har vunnits än. En tredjedel av befolkningen pendlar mellan osäkerhet och ganska liten sannolikhet på frågan om de tänker rösta i en kontext där även prioriteringarna förändras.

Ekonomi och sysselsättning anges fortfarande som de viktigaste frågorna av européerna, medan migration inte är en lika het fråga som för sex månader sedan. Klimatförändringar och miljöskydd däremot klättrar stadigt på prioriteringslistan inför valet.

På frågan om en anledning till att gå och rösta svarar de flesta, 44 %, att det är ens ”medborgerliga plikt”. Förutom denna anledning finns det fem andra som anges av mer än var femte svarande och som alla handlar om deltagande i det demokratiska livet: Man kan tänka sig att rösta eftersom man brukar rösta i politiska val och eftersom man känner sig som EU-medborgare. Lika viktiga drivkrafter är att man känner att man kan förändra saker och ting genom att rösta i valet till Europaparlamentet och att man vill ge sitt stöd till EU eller ett politiskt parti.