Eurobarometer 
Europaparlamentets opinionsundersökningar 
 

Parlametern 2018 – Att Anta Utmaningen: Från (Passivt) Stöd Till En Faktisk Röst
 

Med sju månader kvar till valet visar Parlametern 2018 ett växande stöd för EU bland européerna och en ökad medvetenhet om det kommande Europaparlamentsvalet. Denna välgrundade optimism, som uttrycks av en tyst majoritet, kan vara själva kärnan i ett positivt europeiskt narrativ som binder samman EU-medborgarna och som står i motsatsställning till den skräniga populismen. Parlametern 2018 presenterar resultaten av undersökningen som en möjlighet att anta utmaningen: Från (passivt) stöd till en faktisk röst.

EU-medborgarna ser i högre grad än någonsin sina länders medlemskap i EU som något bra. Inte sedan Berlinmurens fall 1989 har denna indikator nått en så hög nivå: 62 % av européerna anser att det är positivt att deras land är anslutet till EU. En majoritet av de tillfrågade i alla 28 medlemsstater tycker även att deras land har gynnats av sitt EU-medlemskap. Denna åsikt har vuxit med fyra procentenheter sedan den förra undersökningen i april 2018 och ligger nu på 68 %, den högsta notering som uppmätts sedan 1983. Som svar på frågan varför deras land har gynnats ligger ekonomiska faktorer högst upp på listan, tillsammans med övertygelsen att EU bidrar till att upprätthålla fredliga relationer med andra länder.

Européerna är också mer tillfreds med hur demokratin i EU och deras egna länder fungerar. Detta resultat går hand i hand med en allt starkare uppfattning bland de tillfrågade att deras röst räknas i EU. En tendens till minskning av denna trend kan dock påvisas hos mer än hälften av EU:s medlemsstater. Andra resultat från Parlametern 2018 målar upp en mer tvetydig bild, där hälften av de tillfrågade tycker att situationen i EU går i fel riktning.

Parlametern 2018 tar också en närmare titt på medborgarnas åsikter om det kommande Europaparlamentsvalet, vilket visar en allmänt ökad medvetenhet om nästa val, samtidigt som en mångfasetterad bild av åsikter och attityder framträder.

41 % av européerna kan uppge rätt datum för valet i maj 2019 - en ökning på nio procentenheter sedan en liknande undersökning för sex månader sedan. 44 % kunde dock inte uppge när nästa Europaparlamentsval kommer att äga rum.  51 % av medborgarna uppger att de är intresserade av det kommande valet, samtidigt som deras prioriteringar i valkampanjen har förändrats under den senaste sexmånadersperioden. Migration toppar numera listan (50 %), följt av ekonomi (47 %) och ungdomsarbetslösheten (47 %), samtidigt som kampen mot terrorism har sjunkit till fjärde plats med 44 %.