Europeiska ombudsmannen 

Om du är missnöjd med hur en EU-institution har behandlat dig kan Europeiska ombudsmannen eventuellt hjälpa dig.

Ombudsmannen behandlar klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner och organ, bland andra Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och alla EU:s byråer. Endast EU-domstolen, tribunalen och personaldomstolen är undantagna ombudsmannens jurisdiktion då de utövar sina domstolsfunktioner. Ombudsmannen företar vanligtvis undersökningar till följd av klagomål, men han kan också inleda undersökningar på eget initiativ.

Ombudsmannens kontor ligger i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg.

Contact: