Priser 

Europaparlamentets stiftar inte bara lagar, utan vill även främja goda gärningar. Varje år delas fyra priser ut för framstående insatser inom mänskliga rättigheter, film, ungdomsprojekt och samhällsengagemang. Här kan vi lyfta fram de personer och organisationer som kämpar för att göra vår värld lite bättre, och uppmuntra andra att följa i deras fotspår.

 • Europeiska medborgarpriset – ett pris för utomordentliga insatser. 

  Varje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset. Priset ska belöna utomordentliga insatser på följande områden:

  • Projekt som främjar bättre ömsesidig förståelse och närmare integration mellan medlemsländernas invånare eller underlättar gränsöverskridande eller transnationellt samarbete inom Europeiska unionen.
  • Projekt som omfattar ett gränsöverskridande eller transnationellt kulturellt samarbete på lång sikt och som på så sätt främjar en starkare europeisk samhörighetskänsla.
  • Projekt som har anknytning till det aktuella Europaåret (om ett sådant pågår). 
  • Projekt som innebär att värdena i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna omsätts i praktiken.

  Enskilda medborgare, grupper av medborgare, föreningar eller organisationer kan ansöka om Europeiska medborgarpriset för projekt som de har genomfört eller nominera en annan enskild medborgare, grupp av medborgare, förening eller organisation till Europeiska medborgarpriset.

  Ledamöter av Europaparlamentet har rätt att nominera kandidater – en för varje ledamot och år.

  Nu kommer de nationella juryerna att utvärdera alla ansökningarna och välja ut högst fem projekt. De skickas sedan till medborgarprisets kansli, som beslutar om de slutliga vinnarna (en per medlemsland).

  Håll koll på de kommande stegen i förfarandet genom att regelbundet titta in på den här webbplatsen.


  För mer information:

    
 • Sacharovpriset för tankefrihet 

  Sacharovpriset ges för anmärkningsvärda insatser på ett av följande områden:

  • försvar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt yttrandefriheten,
  • skydd av minoriteters rättigheter,
  • respekt för internationell rätt,
  • demokratiutveckling och befästande av rättsstaten.
     
  • Europeiska Karlspriset för ungdomar – för alla starkt motiverade unga européer 

   Tanken med Europeiska Karlspriset för ungdomar är att uppmuntra till ett europeiskt medvetande bland ungdomar och få dem att delta i europeiska integrationsprojekt. Priset ges till projekt som startats av ungdomar och som bidrar till förståelse för och främjar utvecklingen av en gemensam känsla av europeisk identitet och ger praktiska exempel på européer som lever tillsammans i gemenskap.

   Priset delas ut en gång om året av Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen. Prissumman för bästa projekt är 5 000 euro, andrapriset är på 3 000 euro och tredjepriset 2 000 euro. I priset ingår också ett besök i Europaparlamentet för de tre finalisterna, antingen i Bryssel eller Strasbourg. Företrädarna för samtliga 28 utvalda nationella projekt bjuds på en fyradagarsresa till tyska Aachen.

   Priserna för de tre bästa projekten överlämnas av Europaparlamentets talman och en företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

     
  • LUX-priset stöder kultur och europeisk identitet 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.