Mediekanaler med parlamentsbevakning 

I de flesta EU-länder är det möjligt att följa parlamentens verksamhet via program på tv- och internetkanaler. En del kanaler rapporterar bara om nyheter och verksamhet från sitt eget nationella parlament, medan andra, tack vare ett givande mångårigt samarbete, rapporterar om Europaparlamentets verksamhet och återutsänder dess debatter.

Några kanaler produceras av landets nationella parlament och är därför strikt parlamentsanknutna. Andra produceras av nationella programföretag och rapporterar om parlamentsverksamhet som en del av sitt programutbud.

Sverige

I Sverige finns det ingen TV-kanal inriktade på parlamentet. Riksdagen direktsänder via webb-tv alla debatter och beslut från kammaren, utskottens öppna utfrågningar och vissa andra evenemang. Sveriges Television (SVT Forum) sänder ett urval av debatter från kammaren och utskott.

Sveriges Rikdags webb-tv

Alla debatter i kammaren samt utskottens öppna utfrågningar direktsänds på riksdagens webbplats och finns tillgängliga i efterhand.

    

Andra tv- och internetkanaler som sänder från parlament

Är du intresserad av tv- och internetkanaler som sänder från parlament på ett annat språk?
Du hittar dem nedan, förtecknade efter EU-land:

European Parliament    
 

Europaparlamentet och de nationella parlamenten

I Lissabonfördraget fastställs för första gången de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

Du kan ta reda på mer om det interparlamentariska samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten.