Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) 

Om du vill veta mer om Europaparlamentets verksamhet, befogenheter och organisation kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att fylla i formuläret nedan.

Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 • Anställning av personal för Europaparlamentets ledamöter 

  Ledamöterna har rätt att fritt välja sina egna medarbetare, även om de inte får anställa nära anhöriga. För att täcka anställningskostnaderna har ledamöterna en månatlig budget på cirka 25 000 euro. Parlamentet ger dock inte dessa belopp direkt till ledamöterna. Parlamentet betalar ut personalens löner direkt och betalar samtidigt in föreskrivna avgifter till berörda skatte- och socialförsäkringsmyndigheter.

    
    
 • Prövning av behörighet för nyvalda ledamöter av Europaparlamentet 

  Europaparlamentet får regelbundet förfrågningar från medborgare om hur man kan garantera att valda ledamöter inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. En ledamot av Europaparlamentet får t.ex. inte vara ledamot av ett nationellt parlament, medlem av regeringen i en medlemsstat eller ledamot av Europeiska kommissionen, EU-domstolen eller revisionsrätten, inneha befattningen som Europeiska ombudsmannen eller vara ledamot i Europeiska centralbankens styrelse.

    
    
 • Vad avses med toppkandidater (Spitzenkandidaten)? 

  Europaparlamentet får regelbundet förfrågningar från medborgare om valet av Europeiska kommissionens ordförande och om förfarandet med så kallade toppkandidater. Inför valet till Europaparlamentet 2019 ställde sju europeiska politiska partier upp en eller flera toppkandidater till ordförandeposten i Europeiska kommissionen.

    
    
 • Vad gör EU åt klimatförändringarna? 

  Syftet med det mål för låga koldioxidutsläpp 2050 som antogs av Europeiska rådet 2009 är att minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 % fram till 2050, jämfört med 1990 års nivåer. I mars 2019 efterlyste Europaparlamentet ett mer ambitiöst mål, dvs. att globalt uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050.

    
    
 • EU-valet: rösträtt för EU-medborgare som bor utomlands 

  Europaparlamentet får regelbundet förfrågningar från EU-medborgare som bor utomlands om hur de ska rösta i valet till Europaparlamentet. EU-medborgare som bor utomlands (oavsett om de bor i ett annat EU-land eller utanför EU) kan på vissa villkor ha rätt att rösta i valet till Europaparlamentet i det land där de är medborgare. EU-medborgare som bor i ett EU-land där de inte är medborgare har dessutom rätt att rösta i valet till Europaparlamentet i sitt bosättningsland enligt samma villkor som landets egna medborgare.

    
    
 • Om du vill ha fullständig information på ditt officiella EU-språk kan du skriva till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att använda det här formuläret .