Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) 

Om du vill veta mer om Europaparlamentets verksamhet, befogenheter och organisation kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att fylla i formuläret nedan.

Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 • Vad gör EU för att hantera framtida epidemier av sjukdomar som överförs från djur till människor? 

  Medborgare vänder sig ofta till Europaparlamentet och frågar vad EU gör för att hantera framtida epidemier av sjukdomar som överförs från djur till människor. De senaste årtiondena har ett antal sjukdomar som överförs från djur till människor – så kallade zoonotiska sjukdomar – orsakat epidemier och pandemier. Coronaviruspandemin är det mest kända, men tidigare exempel är sars, ebola, aviär influensa (fågelinfluensa) och hiv/aids.

    
 • Ask EP 2021 – Du frågade, vi svarade! 

  Under 2021 mottog Ask EP omkring 8 600 individuella förfrågningar och 4 300 kampanjförfrågningar. Medborgarna skrev om olika frågor, bland annat om coronapandemin, grundläggande rättigheter, migration och asyl, Afghanistan, Belarus och många fler. Ask EP fick också många frågor om Europaparlamentet och dess ledamöter, de praktiktjänster som parlamentet erbjuder och om hur man besöker parlamentet.

    
 • Studier och lärande utomlands 

  Medborgare vänder sig ofta till Europaparlamentet och frågar vad EU gör för att hjälpa studerande att plugga utomlands. Erasmus+ är EU:s samlade utbildningsprogram. Det syftar till att höja människors kompetens och anställbarhet och är öppet för alla åldrar och yrken. Programmet är en uppföljare till många tidigare utbildningsinitiativ, som nu kombinerats och gjorts mer enhetligt.

    
 • Leverans av datorchips och halvledare 

  Medborgare vänder sig ofta till Europaparlamentet och frågar vad EU gör för att trygga vårt behov av datorchips och halvledare. Datorchips finns överallt. Vi använder dem i en stor mängd produkter, allt från datorer till medicintekniska produkter, 5G-system och system för artificiell intelligens samt säkerhets- och försvarsutrustning. Produktionen av dessa chips är beroende av en stor global leveranskedja där länder över hela världen deltar. Störningar i en del av leveranskedjan kan leda till stora problem. 2020 ledde en storm i Texas och bränder i Taiwan och Japan, i kombination med coronapandemin, till en global brist på chips.

    
 • Vad gör EU mot falska nyheter? 

  Medborgare vänder sig ofta till Europaparlamentet och frågar vad EU gör för att bekämpa desinformation och ”infodemin”. Allt fler regeringar, och inte minst utländska och inhemska aktörer bortom den offentliga sfären, till exempel extremistiska rörelser, använder sofistikerade tekniker, såsom algoritmer, automatisering och artificiell intelligens för att sprida desinformation (avsiktligt vilseledande information) i Europa. I samband med kriget i Ukraina blandar sig utländska och särskilt ryska aktörer allt oftare i medier och sociala nätverk. Ett av deras främsta mål är att skapa förvirring och polarisera samhället och därigenom undergräva demokratin. EU gör mer och mer för att skydda de demokratiska processerna från manipulation.

    
 • Vill du ha fullständig information på ditt officiella EU-språk kan du skriva till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att använda det här formuläret.