Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) 

Om du vill veta mer om Europaparlamentets verksamhet, befogenheter och organisation kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att fylla i formuläret nedan.

Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 • Vad gör EU för att skydda flygpassagerares rättigheter? 

  EU har lagstiftning för att skydda oss passagerare när vi reser med flyg. Europaparlamentet har i många år förespråkat att skyddet ska stärkas, och i samband med coronapandemin har kommissionen vidtagit åtgärder för att se till att skyddet för flygpassagerarnas rättigheter fortfarande gäller.

    
 • Europaparlamentets ståndpunkt om konferensen om Europas framtid 

  Som en reaktion på händelser såsom den digitala ekonomins växande betydelse, klimatförändringarna, migration och terrorism samt Storbritanniens utträde ur EU, har förväntningarna på en institutionell reform av EU och ett större medborgardeltagande ökat. Därför har en diskussion om EU:s framtid hållits, inte bara på institutionell nivå utan också inom den akademiska världen och i bredare politiska forum.

    
 • Vilken funktion fyller Europaparlamentets utskott och hur arbetar de? 

  Europaparlamentets utskott detaljgranskar förslag till EU-lagstiftning och föreslår ändringar som ledamöterna sedan debatterar och röstar om. Utskotten spelar en avgörande roll i EU:s beslutssystem och är centrala för Europaparlamentets befogenheter.

    
 • Hur ser Europaparlamentet på situationen i Syrien? 

  Situationen i Syrien har varit föremål för många av Europaparlamentets debatter och resolutioner. I en resolution som antogs den 15 mars 2018 fördömde Europaparlamentet i starka ordalag ”utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som begås i samband med konflikten, framför allt de handlingar som begås av Assadregimens styrkor, även med stöd av dess allierade, Ryssland och Iran samt av FN-förtecknade terroristorganisationer”. Dessutom beklagade parlamentet djupt ”misslyckandet med upprepade regionala och internationella försök att få slut på kriget” och efterlyste ”ett förnyat och intensivt internationellt samarbete för att uppnå en fredlig och hållbar lösning på konflikten”.

    
 • Vad är politiska grupper i Europaparlamentet och hur bildas de? 

  I Europaparlamentet arbetar ledamöterna inte så mycket enligt sin nationalitet utan mer enligt sin politiska övertygelse. Ledamöterna och alla de politiska partier de företräder går därför samman i politiska grupper med gemensamma värderingar och politiska mål. Grupperna sitter tillsammans i bestämda delar av Europaparlamentets plenisal. Efter EU-valet i maj 2019 bildades sju politiska grupper i Europaparlamentet. Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp kallas ”grupplösa”.

    
 • Vill du ha fullständig information på ditt officiella EU-språk kan du skriva till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att använda det här formuläret.