Förbindelsekontor i ditt land 

Europaparlamentet har förbindelsekontor i EU-ländernas huvudstäder. I länderna med flest invånare finns det dessutom ett regionalt förbindelsekontor i ytterligare en stad. Parlamentet har också ett förbindelsekontor i Washington DC.

Kontoren ansvarar för den lokala delen av parlamentets kommunikationsverksamhet. Huvudsyftet är att göra medborgarna medvetna om Europaparlamentets betydelse, så att de kan delta i den europeiska demokratiska processen.

Kontoren är kontaktpunkt för medborgarna, intresseorganisationer och nationella, regionala och lokala medier samt ger stöd till ledamöterna i samband med parlamentsverksamhet i den aktuella medlemsstaten.

Karta över förbindelsekontoren 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Kontakt med allmänheten 

kontoren har kontakt med medborgarna och informerar om vad Europaparlamentet är, vad det gör och vad det står för:


Genom att

 • Sätta intresserade människor i kontakt med varandra och få dessa nätverk att växa och bli aktiva.
 • Driva kommunikationskampanjer, hålla evenemang och ordna utställningar.
 • Öka kunskapen och främja debatten om den parlamentariska demokratin i Europa.
 • Kommunicera Europaparlamentets roll och svara på förfrågningar om information.

Kontakt med media 

Kontoren förser nationella, regionala, lokala och specialiserade medier med nyheter, debatter och beslut som rör EU:


Genom att

 • Bistå journalister i deras arbete och göra dem medvetna om hur europeiska frågor påverkar oss.
 • Hålla seminarier för journalister och bjuda in dem till att rapportera från plenarmötena.
 • Skapa tillfällen för parlamentsledamöterna att möta nationella, regionala, lokala och specialiserade medier.
 • Ha koll på och bemöta felaktiga och vilseledande nyheter om Europaparlamentet.
 

Kontakt med berörda aktörer och opinionsbildare 

Berörda aktörer kan vara nationella, regionala och lokala myndigheter, organisationer i civilsamhället, föreningar, lärare, skolor, universitet, tankesmedjor, branschorganisationer, EU-organ, m.m. Kontoren utvecklar aktiva kontakter med strategiska aktörer. Målet är att ha en konstant dialog med dem och se till att de får information om de parlamentsbeslut som påverkar dem:


Genom att

 • Främja debatter om EU-lagstiftning och om ledamöternas lagstiftningsarbete.
 • Se till att berörda parter får riktad information om frågor som rör just dem.
 • Samarbeta med lärare och akademiska institutioner och tillhandahålla undervisningsresurser.
 • Ha kontakt med nationella, regionala och lokala myndigheter i det egna landet.
 

Andra uppgifter 

 • Ge stöd i samband med besök av parlamentsledamöter som företräder institutionen och vid officiella delegations- och tjänsteuppdrag från Europaparlamentet.
 • Samarbeta med kommissionens representationskontor och Europa direkt-kontoren.