Öppenhet avseende ersättningen för allmänna utgifter 

Den ersättning för allmänna utgifter som beviljas Europaparlamentets ledamöter är avsedd att ersätta arbetsrelaterade kostnader som ledamöterna har i det land där de blivit valda, till exempel förvaltningskostnader, telefon- och portokostnader samt inköp, drift och underhåll av it-utrustning.

sin profilsida på parlamentets webbplats kan ledamöterna offentliggöra en frivillig revision eller bekräftelse på att deras användning av ersättningen för allmänna utgifter överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i ledamotsstadgan och dess tillämpningsföreskrifter.

Ledamöterna kan göra detta genom att använda ett bekräftelseformulär och ladda upp handlingar som styrker deras information (se artikel 11.2 i arbetsordningen).

Läs mer om ersättningen för allmänna utgifter, löner och gåvor.