Praktikplatser inom Europaparlamentet 

Europaparlamentet erbjuder två olika typer av praktik: praktik vid generalsekretariatet (Schuman‑praktik) och praktik hos Europaparlamentets ledamöter.

Praktik vid generalsekretariatet – Schuman-praktik

Schuman-praktiken är avlönad och kan genomföras vid en av Europaparlamentets officiella arbetsorter – dvs. i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg – eller vid ett av Europaparlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna.

 

Denna praktik är uppkallad efter Robert Schuman, en av de centrala personerna bakom det europeiska integrationsprojektet, ett projekt som i över 70 år lyckats upprätthålla fred och skapa välstånd i Europa. Robert Schuman föreslog att man skulle slå ihop den franska och tyska kol- och stålproduktionen till vad som skulle bli Europeiska kol- och stålgemenskapen, den första av de Europeiska gemenskaperna, som utvecklades och senare blev Europeiska unionen.

Vore detta något för mig?

Schuman-praktiken kommer att komplettera din utbildning och din yrkesutbildning. Praktiken kommer att ge dig en inblick i det arbete som utförs vid EU-institutionerna och Europaparlamentet, ett mycket viktigt forum för beslutsfattande och politisk debatt på EU-nivå.

 

Schuman-praktiken kan genomföras på många olika områden, såsom EU:s inre och yttre politik, ekonomi, juridik, flerspråkighet, administration, infrastruktur och logistik, kommunikation eller it.

 

Europaparlamentet tillämpar en personalpolitik med lika möjligheter för alla. När det gäller de sökande görs ingen åtskillnad i fråga om kön, sexuell läggning, kulturell, etnisk och religiös bakgrund eller funktionsnedsättning. Godkända sökande med funktionsnedsättning erbjuds vid behov rimliga anpassningsåtgärder.

 

Som en del av parlamentets åtagande att hedra journalister som dödats i arbetet erbjuder generaldirektoratet för kommunikation ett antal Schuman-praktikplatser till minne av den slovakiske undersökande journalisten Ján Kuciak som mördades i februari 2018.

 

Uppfyller jag ansökningsvillkoren?

För att ansöka om Schuman-praktik gäller följande kriterier:

 

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du ska vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett anslutningsland/kandidatland (ett mycket begränsat antal praktikplatser kan erbjudas tredjelandsmedborgare).
 • Du ska ha en universitets- eller högskoleexamen.
 • Du ska ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk och mycket goda kunskaper i ett annat EU-språk (tredjelandsmedborgare måste ha mycket goda kunskaper i antingen engelska, franska eller tyska).
 • Du ska tillhandahålla ett utdrag ur belastningsregistret.
 • Du ska inte ha arbetat eller genomfört någon annan typ av praktik under mer än två på varandra följande månader vid en EU-institution, ett EU-organ eller en EU-byrå.
 • Du ska inte ha deltagit i något studiebesök vid Europaparlamentets generalsekretariat sex månader före praktikperiodens början.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om praktik, gå till webbplatsen för ansökan om praktik:

 1. Du kan ansöka om högst tre praktikplatser.
 2. Om du väljs ut kommer du att behöva bifoga vissa styrkande handlingar för att bevisa din behörighet.
 3. Om du väljs ut kommer du att få ett officiellt antagningsbevis per e-post.

 

Schuman-praktikplatser tilldelas för en period på fem månader:

 • Ansökningstiden för praktikperioden 1 oktober–28/29 februari är
  • den 1–30 juni
 • Ansökningstiden för praktikperioden 1 mars–31 juli är
  • den 1–30 november

 

Ansökningar utanför ansökningstiden kommer inte att behandlas.

Kontakt

Om du vill ha mer information om Schuman-praktiken kan du kontakta

Contact: 

Praktik hos Europaparlamentets ledamöter

 Europaparlamentets ledamöter har möjlighet att erbjuda betald praktik vid sina kontor i Europaparlamentets byggnader i Bryssel (eller Strasbourg) enligt en överenskommelse med Europaparlamentet.

 Vore detta något för mig?

Praktiken kommer att komplettera din utbildning och din yrkesutbildning och göra det möjligt för dig att bättre förstå parlamentsledamöternas arbete.

 

Praktiken hos en parlamentsledamot kan genomföras på många olika områden. Den parlamentsledamot som erbjuder en praktikplats kommer att tilldela praktikanten specifika uppgifter som ska utföras under praktiken.

 

 Uppfyller jag ansökningsvillkoren?

Ledamöterna väljer fritt sina praktikanter. Du måste dock uppfylla följande kriterier:

 • Du måste vara 18 år eller äldre (undantag från denna åldersgräns kan beviljas som svar på en vederbörligen motiverad begäran).
 • Du måste vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i ett anslutningsland/kandidatland; ledamöterna kan dock erbjuda praktik till tredjelandsmedborgare, under förutsättning att kandidaten uppfyller kraven på visering.
 • Du måste ha avlagt studentexamen som ger universitets- och högskolebehörighet, ha genomgått en högre eller teknisk utbildning på motsvarande nivå eller ha erhållit ett examensbevis från en universitetsutbildning.
 • Du måste ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk.
 • Du får inte vara part i något anställningsavtal eller arbetsavtalsförhållande under praktikperioden.
 • Du får inte tidigare ha genomfört praktik hos en ledamot och inte tidigare ha arbetat som lokalanställd eller ackrediterad ledamotsassistent.

 

Hur ansöker jag?

 För att ansöka måste du vända sig direkt till Europaparlamentets ledamöter.

 Praktikperiodens längd varierar från sex veckor till fem på varandra följande månader. Beslutet om periodens längd fattas av den parlamentsledamot som beviljar praktiken. Praktiken kan inledas när som helst under året.

 Praktikanter får ett månatligt bidrag på mellan 822 och 1 348 euro för praktiktjänstgöring på heltid.