Praktikplatser inom Europaparlamentet
 

Europaparlamentet erbjuder två olika typer av praktik: praktik vid generalsekretariatet (Schuman‑praktik) och praktik hos Europaparlamentets ledamöter.

Praktik vid generalsekretariatet – Schuman-praktik

Schuman-praktiken är avlönad och kan genomföras vid en av Europaparlamentets officiella arbetsorter – dvs. i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg – eller vid ett av Europaparlamentets förbindelsekontor i medlemsstaterna.

Denna praktik är uppkallad efter Robert Schuman, en av de centrala personerna bakom det europeiska integrationsprojektet, ett projekt som i över 70 år lyckats upprätthålla fred och skapa välstånd i Europa. Robert Schuman föreslog att man skulle slå ihop den franska och tyska kol- och stålproduktionen till vad som skulle bli Europeiska kol- och stålgemenskapen, den första av de Europeiska gemenskaperna, som utvecklades och senare blev Europeiska unionen.

  • Schuman-praktiken kommer att komplettera din utbildning och din yrkesutbildning. Praktiken kommer att ge dig en inblick i det arbete som utförs vid EU-institutionerna och Europaparlamentet, ett mycket viktigt forum för beslutsfattande och politisk debatt på EU-nivå.

    Schuman-praktiken kan genomföras på många olika områden, såsom EU:s inre och yttre politik, ekonomi, juridik, flerspråkighet, administration, infrastruktur och logistik, kommunikation eller it.

    Europaparlamentet tillämpar en personalpolitik med lika möjligheter för alla. När det gäller de sökande görs ingen åtskillnad i fråga om kön, sexuell läggning, kulturell, etnisk och religiös bakgrund eller funktionsnedsättning. Godkända sökande med funktionsnedsättning erbjuds vid behov rimliga anpassningsåtgärder.

    Som en del av parlamentets åtagande att hedra journalister som dödats i arbetet erbjuder generaldirektoratet för kommunikation ett antal Schuman-praktikplatser till minne av den slovakiske undersökande journalisten Ján Kuciak som mördades i februari 2018.

Vem kan jag kontakta?

Om du vill ha mer information om Schuman-praktiken kan du kontakta:

Contact: Praktik hos Europaparlamentets ledamöter

Europaparlamentets ledamöter har möjlighet att erbjuda betald praktik vid sina kontor i Europaparlamentets byggnader i Bryssel (eller Strasbourg) enligt en överenskommelse med Europaparlamentet.

Who to contact?

Om du vill ha mer information om Schuman-praktiken kan du kontakta

Contact: Praktikplatser inom andra EU-institutioner

Du kan hitta info om praktikprogrammen på andra EU-institutioner här