Arbeta för EU – Varför Europaparlamentet? 

Europaparlamentet är en multinationell, flerspråkig och mångkulturell organisation med anställda från hela Europa. Om du börjar jobba på parlamentet kan du se fram emot intressanta och varierande jobbmöjligheter i en unik organisation och arbetsmiljö i hjärtat av EU.

  • För att stödja kärnverksamheten – dvs. att ge Europaparlamentets ledamöter och allmänheten bästa möjliga service – lägger parlamentet allt större fokus på projektarbete och innovation. Parlamentet är en dynamisk organisation och strävar alltså ständigt efter att hitta nya och bättre arbetsmetoder.

    För det mesta jobbar man på ett eller två huvudspråk till vardags, men parlamentet kämpar för flerspråkighet i sitt politiska arbete, och som anställd har du möjlighet att lära dig andra EU-språk.

    Parlamentets personal arbetar i moderna lokaler med infrastruktur som är anpassad till olika arbetssätt. Här finns också toppfaciliteter, t.ex. sportanläggningar.