Στείλτε την ερώτησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) δίνει πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις θέσεις και τις δραστηριότητές του, την οργάνωση και τους κανόνες του, τις εξουσίες και τις διαδικασίες του. Δεν μπορεί να δώσει νομικές συμβουλές ούτε να λάβει πολιτικές θέσεις.

Στέλνοντας την ερώτησή σας βεβαιώνετε ότι έχετε γνώση της δήλωσής μας περί ιδιωτικού απορρήτου. Σας επισημαίνουμε επίσης ότι, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία του εντύπου Ask EP, συναινείτε στην επεξεργασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων.

 
2000 υπολειπόμενοι χαρακτήρες