този път ще гласувам ( thistimeimvoting.bg )

Изборите за Европейски парламент са през май 2019 г.

Те се провеждат между 23 май, четвъртък, и 26 май, неделя, в зависимост от мястото, на което живеете или гласувате.

две неща, които трябва да направим сега, и цял куп основателни причини да ги направим

Изборите за Европейски парламент са през май 2019 г. Те се провеждат между 23 май, четвъртък, и 26 май, неделя, в зависимост от мястото, на което живеете или гласувате.


Европа е изправена пред много предизвикателства. От миграцията до неприкосновеността на данните. Но и пред възможности, например разширяването на цифровия единен пазар и по-надеждната защита на европейските потребители и творци.


Това са само някои примери за нещата, за които Европейският парламент предприема действия. И ще продължи да го прави. Ако му дадете демократичната власт да върши това, като гласувате.


Виждаме около нас как неистините, ако не бъдат оспорени, могат лесно да превърнат многообразието в разделение. И колко крехка може да бъде демокрацията, ако не участваме активно в нея.


Този път не е достатъчно само да се надяваме на по-добро бъдеще. Този път всеки един от нас трябва да поеме отговорност за бъдещето и да избере своето бъдеще.


Ето защо този път искаме от Вас да поемете ангажимент да гласувате и да помогнете, за да убедите и своите приятели и близки да гласуват.


Тук ще намерите списък с основателни причини и за двете. Но освен тях има още много.


Ето защо Ви моля да отделите минута още сега, за да посетите сайта thistimeimvoting.bg, да поемете ангажимент да гласувате и да поискате от своите приятели и близки също да се присъединят.