denne gang stemmer jeg ( dennegangstemmerjeg.eu )

EU-valget finder sted i maj 2019.

Alt efter hvor du stemmer, falder valgdagen mellem torsdag d. 23. og søndag d. 26. maj.

To ting at gøre her og nu og de mange gode grunde til at gøre dem

EU-valget finder sted i maj 2019. Alt efter hvor du stemmer, falder valgdagen mellem torsdag d. 23. og søndag d. 26. maj.


Europa står over for mange udfordringer. Fra migration til databeskyttelse. Men også over for muligheder, for eksempel udvidelse af det indre marked, samtidig med at beskyttelsen af Europas forbrugere og skabende ånder styrkes.


Dette er blot nogle af de ting, som Europa-Parlamentet arbejder på – og også vil tage hånd om i fremtiden. Hvis du giver det demokratisk magt hertil ved at stemme.


Vi kan se rundt om os, hvordan usandheder, der står uimodsagt, nemt kan vende mangfoldighed til splid. Og hvor skrøbeligt demokratiet er, hvis vi ikke tager aktiv del i det.


Denne gang er det ikke nok blot at håbe på en bedre fremtid. Denne gang skal vi hver især tage medansvar for den fremtid, vi vælger.


Derfor beder vi dig denne gang om at give tilsagn om at ville stemme og hjælpe med til at overtale familie og venner til også at stemme.


Her finder du en liste over gode grunde til at gøre begge dele. Og der er flere gode grunde end blot disse.


Brug derfor et øjeblik på at besøge dennegangstemmerjeg.eu, giv tilsagn om at stemme og bed dine venner og familie om at gøre det samme.