Αυτή τη φορά ψηφίζω ( aftitiforapsifizw.eu )
επειδή ο κόσμος δεν θα περιμένει μέχρι την επόμενη φορά