Αυτή τη φορά ψηφίζω ( aftitiforapsifizw.eu )

επειδή θέλω το δικαίωμα να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου

Στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χρόνο εργασίας προβλέπεται για όλους το δικαίωμα να περνάμε χρόνο με την οικογένειά μας.

Κοινοποίηση
Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χρόνο εργασίας. Μια μητέρα κι ο γιος της απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μαζί.