an uair seo beidh mé ag vótáil ( anuairseobeidhmeagvotail.eu )

Beidh na toghcháin Eorpacha ar siúl i mí na Bealtaine 2019. 

Idir Déardaoin an 23 agus Dé Domhnaigh an 26, ag brath ar an áit ina bhfuil cónaí ort nó ina vótálann tú.

Dhá rud le déanamh anois agus liosta iomlán de chúiseanna maithe iad a dhéanamh

Beidh na toghcháin Eorpacha ar siúl i mí na Bealtaine 2019. Idir Déardaoin an 23 agus Dé Domhnaigh an 26, ag brath ar an áit ina bhfuil cónaí ort tú nó ina vótálann tú.


Is iomaí dúshlán atá amach roimh an Eoraip. Ó imirce go príobháideacht sonraí. Chomh maith le deiseanna; mar shampla an margadh digiteach aonair a fhairsingiú, fad a neartaítear an chosaint chuí do thomhaltóirí agus do chruthaitheoirí na hEorpa.


Níl iontu sin ach cuid de na rudaí ar a bhfuil Parlaimint na hEorpa ag dul i mbun gnímh ina leith. Agus leanfaidh sé sin ar aghaidh. Má thugann tú an chumhacht dhaonlathach di déanamh amhlaidh trí vótáil.


Feicimid mórthimpeall orainn an tslí is féidir le neamhfhírinní neamhcheistithe deighilt a chruthú go héasca as an éagsúlacht. Agus a leochailí agus is féidir leis an daonlathas a bheith mura mbímid páirteach ann.


Ní leor an uair seo a bheith ag súil le todhchaí níos fearr: An uair seo ní mór dúinn ar fad ár gcuid den fhreagracht a ghlacadh orainn féin agus ár dtodhchaí a roghnú.


Is ar an gcúis sin go n-iarraimid ort an babhta seo a ghabháil ort féin vóta a chaitheamh agus cabhrú trína chur ina luí ar do mhuintir agus ar do chairde é sin a dhéanamh chomh maith.


Anseo, gheobhaidh tú liosta cúiseanna an dá rud sin a dhéanamh. Tá go leor cúiseanna eile ann chomh maith.


Le do thoil, mar sin, tapaigh an deis anois agus féach ar anuairseobeidhmeagvotail.eu, gabh ort féin vóta a chaitheamh agus iarr ar do mhuintir agus ar do chairde a bheith rannpháirteach leat.