an uair seo beidh mé ag vótáil ( anuairseobeidhmeagvotail.eu )

mar gur mian liom an ceart am a chaitheamh le mo theaghlach

I dTreoir maidir le hUaireanta Oibre gives us all the right to spend time with our families.

Treoir an Aontais Eorpaigh i dtaca le hAm Oibre. Baineann máthair agus a mac sult as am a chaitheamh le chéile. 
Rochtain ar naisc eile