did darba se nivvota ( diddarbasenivvota.eu )
għax id-dinja mhix se tistenna sad-darba li jmiss