ik stem deze keer ( ikstemdezekeer.eu )
omdat we nu moeten handelen