tokrat grem volit ( tokratgremvolit.eu )

ker zahtevam pravico do preživljanja časa z družino

Zaradi direktive EU o delovnem času smo vsi upravičeni do preživljanja časa z družino.

Direktiva Evropske unije o delovnem času. Mama preživlja čas s svojim sinom.