den här gången röstar jag ( denhargangenrostarjag.eu )

EU-valet hålls i maj 2019. 

Mellan torsdagen den 23:e och söndagen den 26:e, beroende på var du bor eller röstar.

två saker som du kan göra nu och en massa bra skäl för att göra dem

EU-valet hålls i maj 2019. Mellan torsdagen den 23:e och söndagen den 26:e, beroende på var du bor eller röstar.


Europa har många utmaningar. Allt ifrån migration till dataskydd. Men också möjligheter, som att utvidga den digitala inre marknaden, samtidigt som Europas konsumenter och kreatörer ges ett starkare skydd.


Det här är bara några exempel på områden där Europaparlamentet agerar. Och kommer att fortsätta agera. Om du ger det den demokratiska makten att göra det genom att rösta.


Runt omkring oss ser vi hur oemotsagda osanningar lätt kan omvandla mångfald till splittring. Och hur skör demokratin kan vara om vi inte aktivt deltar i den.


Den här gången räcker det inte att bara hoppas på en bättre framtid.Den här gången måste var och en av oss ta ansvar för att det blir så också och välja vår framtid.


Så den här gången ber vi dig att verkligen bestämma dig för att rösta och hjälpa till med att övertyga din familj och dina vänner att göra detsamma.


Här hittar du många goda skäl till att göra båda delarna. Och det finns många fler.


Så ta några minuter nu direkt och gå in på denhargangenrostarjag.eu, ta ställning för att rösta och be dina vänner och din familj att göra samma sak.