aller au contenu
 
 
 

Het Europees Parlement viert de honderdste verjaardag van Andrei Sacharov

25/05/2021

Op 21 mei vierde het Europees Parlement de honderdste verjaardag van de geboorte van Andrei Sacharov, de Russische natuurkundige, dissident en mensenrechtenactivist die aan de basis ligt van de Sacharovprijs.
 

© Yousuf Karsh, Camera Press London
© Yousuf Karsh, Camera Press London

 

Het leven van A. Sacharov is een ongelooflijk voorbeeld van intellectuele vrijheid en een bron van inspiratie voor iedereen die overal ter wereld de mensheid verdedigt en de mensenrechten bevordert.

De Russische natuurkundige Andrei Dmitrievitch Sacharov (1921-1989), winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1975, is vooral bekend als de uitvinder van de Sovjet-waterstofbom.

Bezorgd over de gevolgen van zijn werk voor de toekomst van de mensheid, probeerde hij mensen bewust te maken van het gevaar van de nucleaire wapenwedloop. Hij boekte gedeeltelijk succes met de ondertekening van het Verdrag over het verbod op kernproeven in 1963.

Hij werd in de USSR beschouwd als een dissident met ondermijnende ideeën en richtte in de jaren zeventig een comité op voor de verdediging van de mensenrechten en de verdediging van slachtoffers van politieke processen. Ondanks de toenemende druk van de regering streed Sacharov niet alleen voor de vrijlating van dissidenten in zijn land, maar werd hij een van de moedigste klokkenluiders van het regime en de belichaming van de strijd tegen de ontkenning van fundamentele rechten. Zijn inspanningen werden bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede in 1975.

Andrei Sacharov werd door de Sovjetautoriteiten in ballingschap gestuurd naar Gorki om zijn contacten met het buitenland te beperken. Daar vernam hij dat het Europees Parlement een prijs voor de vrijheid van meningsuiting wilde instellen die naar hem zou worden genoemd. Vanuit zijn ballingsoord zond hij in 1987 een boodschap aan het Europees Parlement, waarin hij zijn ontroering uitte en het Parlement de toestemming gaf om de prijs die zijn naam zou dragen, in het leven te roepen. Hij beschouwde dit terecht als een aanmoediging voor allen die zich, zoals hij, hadden ingezet voor de verdediging van de mensenrechten.

De prijs die zijn naam draagt, is een beloning voor mensenrechtenactivisten en dissidenten over de hele wereld en reikt veel verder dan landsgrenzen, zelfs van onderdrukkende regimes.

 

Voor meer informatie over de verschillende herdenkingen van zijn honderdste verjaardag:

Andrei Sacharov | De Prijs | Sacharovprijs | Europees Parlement (europa.eu)