Vragen? Neem dan contact op met de dienst Informatieverzoeken van de burger (Ask EP), die zijn best zal doen antwoord te geven op vragen over de activiteiten, de bevoegdheden en de organisatie van het Europees Parlement.