Ga naar de inhoud
 
 
 
23/04/2018

Belgische douane werft 140 mensen aan: Brexit laat zich nu al voelen

‘De grens zal dik of dun zijn, maar de verandering is er al en vergt hervormingen’, zo vatte één van de deelnemers maandag de gevolgen van Brexit samen op de Brexit-dag van het Europees Parlement, het Havenbestuur van Zeebrugge en Voka West-Vlaanderen in Zeebrugge. West-Vlaanderen wordt opnieuw een grensprovincie, gaat daar een stevige economische schok van incasseren, maar bereidt zich nu al intens  voor op de omschakeling.

Doordat Groot-Brittannië weer buitenland wordt, komen er hoe dan ook terug douane-controles en –formaliteiten die grote vertragingen gaan opleveren voor het grensverkeer over het Kanaal. Als de onderhandelingen tussen Londen en Brussel slecht aflopen zullen de consequenties nog zwaarder zijn. Dat viel maandagmorgen in Zeebrugge te leren op een seminarie voor KMO’s dat VOKA organiseerde over de Brexit, en op een persconferentie op het Havenbestuur achteraf.

 Een paar experts van de Belgische douane leerden daar dat opnieuw buitengrens zijn voor het bedrijfsleven betekent dat men voortaan export-formulieren zal moeten invullen en dat dus elke container op weg naar Groot-Brittannië even gestockeerd kan worden kan worden voor douane-controle, aan beide zijden van het Kanaal trouwens. De experts hadden wel een reeks tips om de controle vlotter te laten verlopen. Voor vele kleinere bedrijven wordt het een hernieuwde kennismaking met douaneformaliteiten.

 Financiën is bezig met de aanwerving van 140 douaniers om de Brexit-problematiek over heel België op te vangen. ‘Daar komen wat ons betreft nog eens 240 bij  in de discussie over de begrotingscontrole deze zomer’, zo verklaarde Europarlementslid Sander Loones (NVA-ECR). Zowel Joachim Coens van het Havenbestuur van Zeebrugge, als Marc Adriansens van APZI, de vereniging van de privé-sector in Zeebrugge, schetsten van hun kant hoe zij de haven, die nu 50 % van haar handel op Groot-Brittannië ent, Brexit-proof willen maken door de nieuwe procedures maximaal te digitaliseren.

 Het andere Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V-EVP) vatte de impact op de rest van West-Vlaanderen samen in de omschrijving ‘fish and chips, cars and carpets’. Het zijn de visserij, de voedingsindustrie en de landbouw, maar ook de auto-industrie en het textiel, die getroffen dreigen te worden. Samen met Bert Mons van VOKA West-Vlaanderen ging hij in op de mogelijke gevolgen.

 Het kan voor leveranciers van binnen en vooral buiten Europa minder interessant worden om van de goedkopere stockagekosten in West-Vlaanderen te profiteren om van daaruit (via Zeebrugge) de verdeling op de Britse markt te organiseren. Just in time delivery bij vele bedrijven zal herbekeken moeten worden. Op termijn kan er aan weerszijden van het Kanaal een verschillende normering van producten ontstaan – inzake milieu, gezondheid of regels van oorsprong bijvoorbeeld - die de productie complexer maken. Personenverkeer wordt moeizamer, inzake verzekering bijvoorbeeld en eventueel zelfs opnieuw met hogere roamingkosten (zoals in Zwitserland).

 Landbouw en visserij gaan te maken krijgen met een Britse neiging om wat hun markt en zee betreft zoveel mogelijk hun eigen gang te gaan, helemaal anders dan de EU. Dat laatste bevestigde ook Emiel Bouckaert van de Rederscentrale, die schetste hoe 50 % van de Belgische vissers in Britse wateren vist. Hij bleek wel tevreden bleek met de recent overeengekomen overgangsregeling, die alles bij het oude laat tot eind 2020.

 Brexit vereist dus investeringen in douaniers die de nieuwe verrichtingen afhandelen, magazijncapaciteit en liefst ook de modernste technologische instrumenten om controles en formaliteiten zo snel mogelijk af te handelen, om op die manier het concurrentievermogen van onze havens te handhaven. Mogelijk zal ook parking-infrastructuur nodig zijn om de duizenden vrachtwagens tijdelijk stil te zetten die nu zonder problemen de grens oversteken.

 Er is in het algemeen een omschakeling nodig en die moet nu gestart en gepland worden, in nauwe samenwerking tussen de privé-sector en de overheid op zowel Vlaams als federaal en provinciaal niveau, zo luidde de boodschap. Alles moet klaar staan tegen ten laatste eind 2020, zijnde over amper 30 maanden (wat te weinig is voor infrastructuurwerken in Vlaanderen). De Europarlementsleden beloofden er op te zien dat de Brexit-onderhandelingen de noodzakelijke omschakeling tot een minimum beperkt houden.

 

Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere (CD&V-EVP) en Sander Loones (NVA-ECR) vatten de persconferentie samen in 1 minuut !