Ga naar de inhoud
 
 
 

01/09/2019

Word European Parliament Ambassador School !

'European Parliament Ambassador school' (EPAS) is een samenwerkingsprogramma tussen het Europees Parlement en scholen uit het secundair onderwijs. Het doel is om de Europese dimensie van scholen verder uit te bouwen zodat de leerlingen actieve burgers met EU-kennis kunnen worden.

 .
 

Heb je interesse om deel te nemen met je school? We organiseren een introductie-seminarie hierover op donderdag 3/10/2019 in het Europees Parlement in Brussel.

 
 .

Maak van je leerlingen actieve Europese burgers...

..., de Europese dimensie van je school  versterken en uitdragen: word een EPAS-school !

Het programma is bedoeld voor secundaire scholen (ASO, BSO, KSO, TSO).
Op elke school zijn een of meerdere “senior ambassadors” (leerkrachten) en “junior ambassadors”(leerlingen), die het programma schragen. Ze organiseren Europa-activiteiten op school, gaande van debatten over workshops tot zelfs een EU-escape room...
EPAS-scholen werken aan de EU-kennis van de leerlingen en trainen hun democratische vaardigheden, zoals kritische burgerzin. Ook leerkrachten worden geïnspireerd en voorzien van tools voor Europa-onderwijs. Ze kunnen deelnemen aan seminaries in het Europees Parlement, en op die manier deel uitmaken van een Belgisch en Europees netwerk van EPAS-scholen. Er zijn trouwens al meer dan 1100 EPAS-scholen in de Europese Unie.
Scholen die voldoen aan de verschillende criteria van het programma krijgen op het eind van het schooljaar het EPAS-certificaat, ook de leerlingen krijgen een ‘diploma’ als junior ambassador. In heel wat scholen komt door EPAS een nieuwe Europese dynamiek tot stand.

 

 

 
 .
 .

Waarom instappen in EPAS?

EPAS biedt een meerwaarde voor leerlingen, voor leerkrachten en voor de school zelf.

  • EPAS-scholen werken aan de EU-kennis van de leerlingen en trainen hun democratische vaardigheden, zoals kritische burgerzin. Zo werkt de school aan de ontwikkeling van Europees burgerschap bij de leerlingen, en geeft hen de mogelijkheid om dit uit te dragen op school en erbuiten.
  • Om dat te bereiken wordt er ook gewerkt aan de kennis en didactische vaardigheden voor Europese burgerschapseducatie van de leerkrachten. Ze worden geïnspireerd en voorzien van tools voor Europa onderwijs. Ze kunnen ook deelnemen aan seminaries.
  • EPAS geeft scholen de mogelijkheid om hun Europese dimensie zichtbaar te maken en een Belgisch en Europees netwerk uit te bouwen.
 
 .
 .

Deel uitmaken van een netwerk

Het EPAS- netwerk krijgt in België vorm binnen de gesloten Facebookgroep voor « junior ambassadors » en deze voor « senior ambassadors ».

Daarnaast ontmoeten de leerkrachten elkaar ook tijdens het EPAS-seminarie georganiseerd door het Bureau van het Europees Parlement in België.

EPAS-Europa werkt ook aan een Europees platform voor alle EPAS-scholen.

Zie alvast ook de Facebook European Parliament Ambassador School programme.

 
 .

EPAS-certificering en zichtbaarheid voor de school

 

Je inspanningen worden beloond. Een school die voldoet aan de EPAS criteria komt in aanmerking voor certificering. Voor de school betekent dat: de titel van ‘EPAS’-school, het feit dat het EPAS-logo mag vermeld worden op alle communicatie van de school, en een EPAS-plaquette die op de gevel van de school kan aangebracht worden.

 
 .

De «juniors ambassadors » ontvangen ook een EPAS-certificaat.

De uitreiking van de certificaten gebeurt na evaluatie en op het einde van het schooljaar in het Europees Parlement.

 
 .
 .

Belgische EPAS-scholen 2018-2019

Meer informatie

Heb je interesse om met je school aan dit programma deel te nemen in de toekomst ?

We organiseren een introductiedag over het EPAS-programma  op donderdag 3/10/2019, van 10 u tot 15.30u,  in het Europees Parlement in Brussel.  Je kan je alvast hiervoor inschrijven via deze link. Verdere informatie krijg je dan later via e-mail.

Op 7/10/2019 organiseren we deze infodag voor Franstalige leraren.

Je kan ook een mail sturen naar epbrussels-edu@europarl.europa.eu indien je nog vragen hebt.

 .

Voor meer informatie over de criteria en het groeiplan van EPAS in België

 
 .

Europahuis Ryckevelde is de partner van het Liaisonbureau in België voor de realisatie van het EPAS-project.

Europahuis Ryckevelde