Ga naar de inhoud
 

European Youth Parliament (EYP) en Europolis

EYP/Europolis is een project voor politieke vorming voor leerlingen van de laatste jaren van het secundair onderwijs, georganiseerd door de vzw EYP-Europolis in samenwerking met het Bureau van het Europees Parlement in België. Ter afsluiting komen de leerlingen bijeen voor een tweedaagse zitting in het Europees Parlement in Brussel.

 .
 
 .

WAT ?

Europolis is een intensief project voor politieke vorming, georganiseerd door de vzw EUfrasie in samenwerking met het Bureau van het Europees Parlement in België, met deelname van scholen uit heel België. Aan de tweedaagse simulatie van een parlementaire zitting gaat een voorbereidende fase vooraf waarbij iedere deelnemende school een ontwerptekst over een gegeven actueel onderwerp opstelt. De andere scholen krijgen de kans hierop amendementen in te dienen. Tijdens de zittingen, die in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel worden ingericht, komen de groepen samen om de debatten te voeren. Na de stemmingen wordt een dialoog georganiseerd met Europarlementariërs. De leerkrachten werken sturend tijdens de voorbereiding, maar interveniëren niet tijdens de zittingen, die door jongeren worden voorgezeten.

Elk jaar worden twee Europolis-sessies georganiseerd, waaraan telkens 10 scholen met elk 10 leerlingen van het 5de of 6de jaar secundair deelnemen. Deze sessies verlopen in het Nederlands/Frans, met simultaanvertaling door student-tolken.

Elk jaar wordt één EYP-sessie georganiseerd, waaraan telkens 12 scholen met elk 8 leerlingen van het 5de jaar secundair deelnemen. Deze sessies verlopen in het Engels. Twee scholen worden door een internationale jury geselecteerd om deel te nemen aan de sessies van EYP International in het daaropvolgende schooljaar.

WANNEER ?

Het Europolis/EYP-project loopt parallel met een schooljaar. Dit jaar vindt de eerste contactvergadering met leerkrachten plaats op 19 oktober 2016. De onderwerpen voor de simulatie worden dan bij loting toegewezen.

De tweedaagse zittingen, die op donderdag en vrijdag worden gehouden, vinden plaats in februari-maart.
Europolis 1 vindt plaats op 16 en 17 februari 2017 en Europolis 2 op 16 en 17 maart 2017.
European Youth Parliament wordt georganiseerd  op 8, 9 en 10 maart 2017.

Stiudenten Europolis
Stiudenten Europolis

WIE ?

Aan dit geïntegreerde project kunnen alle onderwijsvormen (ASO, TSO en KSO) deelnemen.  Het project richt zich tot de derde graad van het secundair onderwijs.

KOSTEN ?

Als deelname in de kosten (voor documentatie, maaltijden, drankjes en overnachting) werd in 2014 aan elke Europolis-deelnemer € 60 gevraagd.

Deelnemen aan EYP kostte € 70 per deelnemer.

De verplaatsingskosten van/naar Brussel worden niet vergoed. De school zorgt zelf voor de verzekering tijdens de sessie.

HOE ?

Kandidaturen kunnen een heel jaar door worden ingediend. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de regionale spreiding, het taalregime en de onderwijsnetten. Scholen die voor het eerst deelnemen krijgen voorrang.

MEER INFO ?

Voor meer info: stuur een e-mail naar info@eyp-europolis.be

Je kan ook terecht op de Belgische site van Europolis/EYP ( www.eyp-europolis.be ) en op de internationale site van EYP ( www.eypej.org ).

 
 .
Europolis dat is democratie door de ogen van jongeren (2016)
Leerlingen leggen Europarlementsleden op de rooster tijdens Europolis (2015)
Verslag Europolis 1, maart 2014