skip to content
 
 
 

Новини и събития

 .

Тук ще намерите цялата актуална информация за събитията, организирани от Европейския парламент в България, както и актуални новини, отразяващи българската гледна точка към политиката, провеждана в Европейския съюз и в рамките на Парламента.

 .
Гражданите могат да задават въпроси и да изразят мнението си на платформата sli.do.
Бюрото на Европейския парламент в България организира онлайн среща с евродепутати на тема „Очакванията на гражданите за Европейския съюз“, на 11 септември 2020 г., петък, от 10.00 до 11.30 ч. Целта на срещата е да предостави платформа за дебат и да събере обратна връзка от гражданите за техните очакванията за това какви трябва да бъдат приоритетните области на действие на ЕС в краткосрочен и средносрочен план.
Основната цел на поканата е да ангажира гражданското общество със специфични дейности, представящи дейността на ЕП и ценностите на ЕС.
Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на дейности на организации за ангажиране на гражданското общество, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.
В събитието взеха участие Асим Адемов, Цветелина Пенкова, Петър Витанов и Ангел Джамбазки.
На 2 юли Бюрото на Европейския парламент в България и Националният младежки форум проведоха уебинар на тема „Бъдещето на европейските младежки политики“. Събитието беше излъчвано на живо на Фейсбук страниците на Бюрото на ЕП в България и НМФ.
Програмата за училища посланици на ЕП ще премине към тригодишен цикъл с цел осигуряване на по-голяма устойчивост на резултатите.
Образователната програма на ЕП, насочена към ученици от средни, профилирани и професионални училища, ще претърпи развитие и ще започне новата учебна година в променен формат.
Във виртуалната дискусия се включиха Андрей Ковачев (ЕНП), Цветелина Пенкова (С&Д) и участници в Програмата за училища посланици на ЕП.
Десетки ученици от училища посланици на Европейския парламент се включиха и във втора онлайн среща с български членове на ЕП, по време на която обсъдиха с тях действията и приоритетите на Европейския съюз след кризата с коронавируса и поуките, които могат да се извлекат от пандемията. Бюрото на Европейския парламент в България беше домакин на на 19 юни 2020 г. на виртуалната среща между евродепутатите и младши и старши посланици, част от Програмата за училища посланици на ЕП.
Уебинарът ще се проведе на 2 юли от 17:00 до 18:15 ч. и ще бъде излъчван на живо на Фейсбук страниците на Бюрото на ЕП в България и НМФ.
На 2 юли Бюрото на Европейския парламент в България и Националният младежки форум ще проведат уебинар на тема „Бъдещето на европейските младежки политики“. Събитието ще бъде излъчвано на живо на Фейсбук страниците на Бюрото на ЕП в България и НМФ. Тук ще научите как да се включите и къде да зададете своите въпроси.
Учебната 2019/2020 година беше необичайна година за училищата посланици на Европейския парламент.
Десетте учебни заведения, присъединили се към Програмата през 2019 г., бяха блестящи посланици на европейската идея и ценности по време на учебна година, преминала под знака на световна пандемия и откриването на нови учебни методи.
Основната цел на настоящата покана за представяне на грантови предложения е да допринесе за повишаване на осведомеността на гражданите за ролята и демократичните ценности на Европейския съюз.
Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на комуникационни медийни дейности, насочени към насърчаване на по-доброто разбиране на идентичността, ролята и политическия характер на Европейския парламент.
Във виртуалната дискусия се включиха Асим Адемов (ЕНП), Петър Витанов (С&Д) и Ангел Джамбазки (ЕКР) и участници в Програмата за училища посланици на ЕП.
Ученици от училища посланици на Европейския парламент обсъдиха с членове на ЕП реакцията и действията на Европейския съюз при кризата с коронавируса и поуките, които могат да се извлекат от пандемията. Бюрото на Европейския парламент в България беше домакин на виртуалната среща между евродепутатите и младши и старши посланици, част от Програмата за училища посланици на ЕП, провела се на 12 юни 2020 г.
Всички новини