skip to content
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г. е известен

 .
03/08/2021
 .

Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.

 .
Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.
Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.
 .

Наградата за европейски гражданин се присъжда от Европейския парламент на граждани или организации за осъществени от тях проекти, спомагащи за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и интеграция между гражданите на държавите членки. Наградата е под формата на почетен медал и има символично изражение.

Селекцията на лауреатите от всички държави - членки на ЕС, беше извършена от 11-членно европейско жури, включващо представители на Европейския парламент, видни общественици и европейски граждански и младежки организации. То направи своя избор, след като българското национално жури в състав Ева Майдел (ЕНП), Петър Витанов (С&Д), Искра Михайлова (Обнови Европа), Симона Димитрова (Национален младежки форум) и Биляна Богоева (Българско училище за политика „Димитър Паница“)  излъчи 5 номинации измежду подадените 12 кандидатури от България.

Българският лауреат

Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е онлайн пространство, в което местните власти от Европейския съюз могат да представят безплатно работата си, успешните си проекти и инициативи и да им дадат видимост сред широка европейска аудитория. Целта му е да стимулира обмена на добри практики и иновативни решения, и да показва приноса на ЕС към развитието на местните общности.

Порталът се стреми да подобри разбирането между гражданите на Европейския съюз, местните власти и институциите на ЕС, да стимулира обмена на добри практики и опит между властите в Европа, като направи усилията за модерно, прозрачно и ефективно управление на градовете по-видими, повишавайки доверието в институциите. В него са включени стотици примери за успешно изпълнени европейски проекти, които подпомагат социалното, икономическо и технологично развитие на европейските градове и региони, както и за конструктивни решения на предизвикателствата, пред които са изправени те – климатични промени, замърсяване, обезлюдяване, технологична изостаналост, опазване на културното наследство и други. Порталът стана един от първите официални партньори на инициативата Нов Европейски Баухаус. Благодарение на работата на екипа на портала TheMayor.EU, добрите примери от европейските градове и региони достигат до стотици хиляди европейски граждани, а Европейският съюз става по-разбираем, по-близък и по-прозрачен за тях.

 .
Боян Томов, основател на портала TheMayor.EU и председател на сдружение „Евро Адванс“. Снимка: © Сдружение
Боян Томов, основател на портала TheMayor.EU и председател на сдружение „Евро Адванс“. Снимка: © Сдружение "Евро Адванс"
 .

Повече за проекта разказа Боян Томов, основател на портала TheMayor.EU и председател на сдружение „Евро Адванс“.

Защо създадохте Европейския портал за градове и граждани? Какво ви вдъхнови?

Винаги съм оценявал високо усилията на местните власти и ежедневно имам нови поводи да се възхищавам от работата им. Те са най-близкото до гражданите управленско звено и като такова са натоварени с огромна отговорност и очаквания. Същевременно, кметовете и общинските съвети работят в условия на силно ограничени финансови и властови ресурси, което прави работата им още по-голямо предизвикателство.

Когато преди години разсъждавахме върху тези въпроси с екипа ми, си дадох сметка, че малко хора разбират, че общинските администрации заслужават огромно признание и че често интересните и иновативни решения, които въвеждат, остават ограничени само до местната общност.

В същото време осъзнах, че българската медийна среда страда от огромен недостиг на добри новини. Казах си, че това не трябва да е така: добрите идеи трябва да получат гласност, особено, когато имат потенциал да подобрят живота на други места в Европа и света.

Така реших да създам Портала на българските общини Кмета.бг, който бързо се доказа като необходим и релевантен пред българската аудитория. В последствие се амбицирах да разширя обхвата до целия Европейски съюз и да стартирам мултиезичен проект – TheMayor.EU. Градовете на ЕС са неизчерпаем извор на амбициозни идеи и иновативни решения, не спирам да се убеждавам в това.

Защо е важно да се споделят добри практики?

Макар и името на портала да е препратка към градоначалниците, той е също толкова ориентиран към гражданите – всички ние, които обитаваме определено населено място, плащаме данъци и пътуваме в Европа, заслужаваме най-доброто, ефективно и прозрачно управление. Споделянето на добри практики между местните власти може съществено да спомогне за това добрите решения да намират пряк път към реализация и да мултиплицират своя ефект.

Посетителите на TheMayor.EU много бързо ще се убедят, че именно градовете са ключови актьори за реализирането на Европейския зелен пакт, борбата с климатичните промени, за ускорената дигитализация на Европа и укрепването на местната демокрация.

В TheMayor.EU смятаме за важно европейските данъкоплатци да са наясно как се усвояват публичните средства, включително и тези по европейски проекти. Затова даваме видимост на успешните примери от градовете, показваме как най-ефективно може да се харчи публичният ресурс и стимулираме конкуренцията и желанието за доказване между местните власти. Това в крайна сметка води до по-високо качество на живот за всички нас.

 .
Старт на портала TheMayor.EU на 27 октомври 2017 г. в присъствието на еврокомисар Мария Габриел, Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на Сдружението на общините, Марку Маркула, тогава вицепрезидент на Европейския комитет на регионите, и Искра Михайлова, тогава председател на комисията на ЕП по регионално развиетие. Снимка: © Сдружение
Старт на портала TheMayor.EU на 27 октомври 2017 г. в присъствието на еврокомисар Мария Габриел, Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на Сдружението на общините, Марку Маркула, тогава вицепрезидент на Европейския комитет на регионите, и Искра Михайлова, тогава председател на комисията на ЕП по регионално развиетие. Снимка: © Сдружение "Евро Адванс"
 .

Трудно ли се поддържа подобен портал? Какви са предизвикателствата?

www.TheMayor.EU от стартирането си работи като проект с некомерсиална цел – потребителите могат да го четат свободно, а общините – да представят работата си напълно безплатно. Въпреки трудностите, успяваме да го поддържаме вече четири години, което показва, че има смисъл и потребност за такъв тип съдържание и има накъде да растем.

С какви други проекти се занимава Вашето сдружение „Евро Адванс"?

Освен европейския портал TheMayor.EU, в Сдружението работим по различни инициативи, свързани с популяризирането на добрите и устойчиви практики за развитие на европейските градове.

Много се гордеем с участието си в европейската мрежа „EUDIGIT – Европейски дигитални граждани“. Като част от този проект, заедно с Марсилия, Ротердам, Генуа, Варна, Клуж Напока и Хамбург, проучваме и събираме ефективните стратегии на градовете за борба с цифровото разделение, улесняваме обмена на добри практики между тези градове и показваме успешните модели за насърчаване на гражданско участие в демократичните процеси.

Сдружението е дългогодишен партньор в организацията и популяризирането на ежегодния конкурс „Кмет на годината“, който и тази година за пореден път ще отличи най-успешните и одобряваните български градоначалници.

Какво означава Наградата за европейски гражданин за вас?

Аз и моят млад екип сме изключително радостни от признанието, което получаваме днес – наградата „Европейски гражданин“ е още едно доказателство за важността на работата ни и ни показва, че вървим в правилната посока. Да бъдем избрани на първо място от националното жури и от Комитета по награждаването, в състезание с толкова интересни проекти, е стимул да продължим да работим още по-усилено.

Накрая искам да призова европейските институции като Европейския парламент, Европейската комисия, Комитетът на регионите, занапред да обръщат по-голямо внимание на подобни инициативи. Важно е да подкрепят и инвестират в проекти, които са се доказали като устойчиви във времето, и да им помогнат да разширят своята дейност.

Защото инициативи като TheMayor.EU са важни за европейското семейство; те допринасят за укрепването на европейските ценности, за усещането за близост между европейските граждани и доказват ежедневно колко е важна принадлежността към ЕС за успеха на всеки от нас.

Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент

От 2008 г. насам годишната Награда за европейски гражданин се присъжда на граждани и организации за изключителни постижения в следните области:

  • действия за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • дейности, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година;
  • дейности, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изданието на наградата през 2019 г. не се състоя заради провеждането на изборите за Европейски парламент, а церемонията за награждаване на лауреатите за 2020 г. бе отложена заради пандемията. Досегашните лауреати на Наградата за европейски гражданин на ЕП от България са:

2020 г. - Проектите „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ и „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“

2018 г. – Архимандрит Партений Фидановски;

2016 г. – Мариана Пенчева и Иван Николов;

2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега 2006“;

2014 г. – Доброволците от СУПЦ Варна и журналистът Христо Христов;

2013 г. – Акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски;

2012 г. – Петър Петров, механик на кораба „Коста Конкордия“.