skip to content
 
 
Разпоредителите в Европейския парламент: много повече от портиериРазпоредителите в Европейския парламент: много повече от портиери
Разпоредителите в Европейския парламент: много повече от портиери
 

Вашите членове на ЕП

 .

Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се избира пряко от гражданите. Това става на всеки пет години, чрез общи, равни и преки избори. През май 2019 г. гражданите на Европейския съюз избраха за девети пореден път членове на Европейския парламент за мандат 2019 - 2024 г.

 .

България има 17 представители в него, избрани на четвъртите за страната избори за ЕП, които се проведоха на 26 май 2019 г. Всеки член на Европейския парламент има своя страница на сайта на ЕП, където можете да намерите неговите координати.

 .

photo Александър ЙОРДАНОВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: Съюз на демократичните сили (СДС)

Комисия:
Член: AFET - Комисия по външни работи
Заместник: EMPL - Комисия по заетост и социални въпроси
AFCO - Комисия по конституционни въпроси

Официален уебсайт на Александър ЙОРДАНОВ
Профил и контакти на Александър ЙОРДАНОВ на страницата на Европейския парламент

photo Ангел ДЖАМБАЗКИ
Европейски консерватори и реформисти
Национална партия: ВМРО – Българско национално движение (ВМРО – БНД)

Комисия:
Член: JURI - Комисия по правни въпроси
Заместник: AFET - Комисия по външни работи
TRAN - Комисия по транспорт и туризъм
PETI -  Комисия по петиции

Официален уебсайт на Ангел ДЖАМБАЗКИ
Профил и контакти на Ангел ДЖАМБАЗКИ на страницата на Европейския парламент

photo Андрей КОВАЧЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ

Комисия:
Член: IMCO - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Заместник: AFET - Комисия по външни работи
INTA - Комисия по международна търговия
DROI - Подкомисия по правата на човека

Официален уебсайт на Андрей КОВАЧЕВ
Профил и контакти на Андрей КОВАЧЕВ на страницата на Европейския парламент

photo Андрей НОВАКОВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ

Комисия:
Член:  BUDG - Комисия по бюджети
REGI - Комисия по регионално развитие
Заместник: CONT - Комисия по бюджетен контрол
TRAN - Комисия по транспорт и туризъм

Официален уебсайт на Андрей НОВАКОВ
Профил и контакти на Андрей НОВАКОВ на страницата на Европейския парламент

photo Андрей СЛАБАКОВ
Европейски консерватори и реформисти
Национална партия: ВМРО – Българско национално движение (ВМРО – БНД)

Комисия:
Член: CULT - Комисия по култура и образование
Заместник: ENVI - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
PETI - Комисия по петиции

Профил и контакти на Андрей СЛАБАКОВ на страницата на Европейския парламент

photo Асим АДЕМОВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ

Комисия:
Член: CULT - Комисия по култура и образование
Заместник: AGRI - Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PETI - Комисия по петиции

Официален уебсайт на Асим АДЕМОВ
Профил и контакти на Асим АДЕМОВ на страницата на Европейския парламент

photo Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Renew Europe Group
Национална партия: Движение за права и свободи (ДПС)

Комисия:
Член: AGRI - Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Заместник: EMPL - Комисия по заетост и социални въпроси

Профил и контакти на Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ на страницата на Европейския парламент

photo Ева МАЙДЕЛ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ

Комисия:
Член: ITRE - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Заместник: ECON - Комисия по икономически и парични въпроси

Официален уебсайт на Ева МАЙДЕЛ
Профил и контакти на Ева МАЙДЕЛ на страницата на Европейския парламент

photo Елена ЙОНЧЕВА
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия (БСП)

Комисия:
Член: LIBE - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
SEDE - Подкомисия по сигурност и отбрана
Заместник: AFET - Комисия по външни работи

Профил и контакти на Елена ЙОНЧЕВА на страницата на Европейския парламент

photo Емил РАДЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: ГЕРБ

Комисия:
Заместник-председател: LIBE - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член: PETI - Комисия по петиции
Заместник: JURI - Комисия по правни въпроси

Официален уебсайт на Емил РАДЕВ
Профил и контакти на Емил РАДЕВ на страницата на Европейския парламент

photo Иво ХРИСТОВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия (БСП)

Комисия:
Член: ITRE - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Заместник: AGRI - Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH - Комисия по рибно стопанство

Профил и контакти на Иво ХРИСТОВ на страницата на Европейския парламент

photo Илхан КЮЧЮК
Renew Europe Group
Национална партия: Движение за права и свободи (ДПС)

Комисия:
Член: AFET - Комисия по външни работи
Заместник: TRAN - Комисия по транспорт и туризъм

Официален уебсайт на Илхан КЮЧЮК
Профил и контакти на Илхан КЮЧЮК на страницата на Европейския парламент

photo Искра МИХАЙЛОВА
Renew Europe Group
Национална партия: Движение за права и свободи (ДПС)

Комисия:
Член: ITRE  Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Заместник: DEVE - Комисия по развитие

Профил и контакти на Искра МИХАЙЛОВА на страницата на Европейския парламент

photo Петър ВИТАНОВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия (БСП)

Комисия:
Член: ENVI - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
TRAN - Комисия по транспорт и туризъм
Заместник: LIBE - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Профил и контакти на Петър ВИТАНОВ на страницата на Европейския парламент

photo Радан КЪНЕВ
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Национална партия: Демократи за силна България (ДСБ)

Комисия:
Член: EMPL - Комисия по заетост и социални въпроси
PETI - Комисия по петиции
Заместник: ENVI - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Профил и контакти на Радан КЪНЕВ на страницата на Европейския парламент

photo Сергей СТАНИШЕВ
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия (БСП)

Комисия:
Член: AFET - Комисия по външни работи
Заместник: ECON - Комисия по икономически и парични въпроси

Официален уебсайт на Сергей СТАНИШЕВ
Профил и контакти на Сергей СТАНИШЕВ на страницата на Европейския парламент

photo Цветелина ПЕНКОВА
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Национална партия: Българска социалистическа партия (БСП)

Комисия:
Член: CONT  Комисия по бюджетен контрол
ITRE - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
REGI - Комисия по регионално развитие
Заместник: IMCO - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Официален уебсайт на Цветелина ПЕНКОВА
Профил и контакти на Цветелина ПЕНКОВА на страницата на Европейския парламент